Novice

Javni poziv delodajalcem za sodelovanje v okviru projekta »Očetje in delodajalci v akciji – ODA«

Javni poziv delodajalcem za sodelovanje v okviru projekta »Očetje in delodajalci v akciji – ODA«

Logotip Očetje in delodajalci v akciji

Vljudno vabimo podjetja, organizacije in združenja k sodelovanju pri projektu »Očetje in delodajalci v akciji«.

S projektom “Očetje in delodajalci v akciji” odpiramo temo, kako moški usklajujejo delo in družino ter s kakšnimi ovirami se pri tem soočajo. S sodelovanjem v okviru projekta ODA boste pripomogli k lažjemu usklajevanju dela in družine zaposlenih očetov v vašem podjetju oziroma organizaciji.

Enakopravno vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je:

 • k sodelovanju v projektu povabiti čim več delodajalcev v raznolikih organizacijah oziroma podjetjih, saj ponujamo različne oblike vključevanja,
 • ponuditi vsem delodajalcem možnost vključitve v 6-mesečni pilotni preizkus prav v njihovem podjetju oziroma njihovi organizaciji,
 • informiranje čim večjega števila delodajalcev o možnih raznovrstnih ukrepih usklajevanja dela in družine,
 • ozaveščanje zaposlenih očetov,
 • ozaveščanje širše javnosti.

Prednosti, ki jih prinaša sodelovanje v pilotnem preizkusu:

 • večja prepoznavnost podjetja/organizacije v medijih in širši javnosti,
 • omogočanje prenosa in izmenjave znanja, izkušenj in praks usklajevanja dela in družine s partnerji iz Norveške (študijski obisk),
 • priprava in izvedba ukrepov, prilagojenih individualnim potrebam in zmožnostim podjetja oziroma organizacije ter zaposlenim očetom z možnostjo nadaljevanja izvajanja ukrepov po koncu pilotnega preizkusa,
 • sodelovanje za podjetje oziroma organizacijo NIMA finančnih obremenitev, pozitivno in podporno delovno okolje podjetja oziroma organizacije do potreb zaposlenih, ki izhajajo iz družinskega življenja, se izraža v večjem zadovoljstvu, motiviranosti in uspešnosti pri delu,
 • večje zadovoljstvo zaposlenih očetov s poklicnim in družinskim življenjem.

Kriteriji za izbor delodajalcev, ki bodo povabljeni k sodelovanju v pilotu, so sledeči:

 • čim večji delež moških v organizaciji, najmanj pa 20% moških med zaposlenimi,
 • različne panoge (posledično različni delovni časi),
 • med zaposlenimi morajo biti tudi očetje,
 • vrsta pogodbenega razmerja (pogodbe o zaposlitvah za določen in nedoločen čas ali druge oblike stalnejšega sodelovanja),
 • različna velikost organizacij ,
 • različni sektorji (javno vs. zasebno).

Prijave zbiramo najkasneje do 22.5.2015! Za prijavo vašega podjetja izpolnite spodnji prijavni obrazec!

Kontaktni osebi za informacije o projektu sta dr. Živa Humer in mag. Mojca Frelih.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Če želite, lahko vaše podjetje prijavite tudi tako, da izpolnite prijavni obrazec v MS Word formatu, in ga pošljete po elektronski pošti na naslov mojca.frelih@mirovni-institut.si

Prijavni obrazec

Polja, označena z *, so obvezna.

Oblike sodelovanja

Potrebe očetov po usklajevanju dela in družine

Varstvo osebnih podatkov: V prijavnico ste vnesli osebne podatke, potrebne za sodelovanje v okviru projekta »Očetje in delodajalci v akciji – ODA«. V skladu z zakonom bodo podatki uporabljeni le za namen, za katerega so bili posredovani.