Novice

Konferenca Evropskega sociološkega društva (RN23 Seksualnost)

Konferenca Evropskega sociološkega društva (RN23 Seksualnost)

IMG_2499Med 27. in 29. septembrom je na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu potekala mednarodna konferenca Evropskega sociološkega društva (sekcija RN23 Seksualnost) Making a Difference: the Hope and Promise of Sexuality Studies, ki je obravnavala raznolike vsebine in pristope k raziskovanju spola in seksualnosti. Leja Markelj je na konferenci predstavila prispevek z naslovom Afektivni obrat: procesi intimizacije in emocionalizacije seksualnega dela, ki je nastal v soavtorstvu z dr. Majdo Hrženjak. Prispevek reflektira sodobne transformacije seksualne industrije z vidika spreminjajočih struktur intimnosti in trgov dela v poznem kapitalizmu. Skozi proučevanje storitve »girlfriend experience« raziskuje na kakšne načine je nematerialno delo, zlasti intimno in emocionalno delo, kot paradigmatski način dela v sodobnih družbah, prestrukturiralo seksualno industrijo v Sloveniji.

Študija je nastala kot del raziskave, ki smo jo na Mirovnem inštitutu izvedli v okviru projekta Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigma (ORIS).

ESA