Novice

Javno pismo češkemu ministru Sveta EU in ministrom držav EU o ureditvi političnega oglaševanja

Javno pismo češkemu ministru Sveta EU in ministrom držav EU o ureditvi političnega oglaševanja

Češko predsedstvo je predstavilo sporazumno besedilo Uredbe o preglednosti in naslavljanju političnega oglaševanja. To besedilo ogroža demokracijo in temeljne pravice, ker:

  • opredeljuje svobodno izražanje političnih idej in državljansko udejstvovanje kot sovpadanje s političnim oglaševanjem, s čimer se nalagajo nesorazmerne obveznosti preprosti državljanski udeležbi;
  • vzpostavlja režim sankcij za sponzorje političnih oglasov na podlagi nejasnih razlogov in prepušča državam članicam, da določijo pravila o sankcijah, kar bi lahko civilno družbo odvrnilo od uporabe oglasov in omejilo državljanski prostor;
  • na leto 2026 prelaga nujne ukrepe za zagotovitev integritete volilnih procesov v EU, kot je vzpostavitev skladišč oglasov za vse spletne politične oglase ter nadaljnja omejitev obdelav osebnih podatkov v političnem oglaševanju.

Zato skupaj z Evropskim partnerstvom za demokracijo in drugimi 32 organizacijami civilne družbe naslavljamo pismo na vse ministre držav EU, v katerem so priporočila, ki ščitijo demokracijo in temeljne pravice. Besedilo Uredbe mora zagotavljati:

  • Jasen obseg političnega oglaševanja: ta Uredba mora priznati ključni pomen državljanskega govora kot del demokracije in ga jasno razlikovati od političnega oglaševanja, pri čemer mora oglaševanje vedno opredeliti kot storitev;
  • Minimalni in ne najvišje usklajeni režim sankcij za ponudnike storitev, ki bi zagotovil učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, hkrati pa bi ohranil svobodo izražanja in državljanski prostor;
  • Ambiciozne ukrepe je treba izvesti čim prej, vključno z vzpostavitvijo skladišč oglasov za vse spletne politične oglase in omejitvijo obdelave osebnih podatkov v političnem oglaševanju.