Novice

Kako zaščititi svobodo in integriteto nevladnih organizacij v EU?

Kako zaščititi svobodo in integriteto nevladnih organizacij v EU?

Vabimo vas na okroglo mizo o dveh predpisih Evropske unije,  ki bosta lahko imela negativne učinke na svobodno delovanje nevladnih organizacij v EU:
Kako zaščititi svobodo in integriteto nevladnih organizacij v EU?, Torek, 20. junija 2023, ob 11. uri, Pritličje, Mestni trg 2, Ljubljana.

Z namenom zaščite demokracije v Evropski uniji pred zlorabami in škodljivimi vplivi na politične procese in institucije je Evropska komisija pripravila dva predpisa – o političnem oglaševanju (»Regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and targeting of political advertising«) in o »obrambi demokracije« (»Defending of Democracy Package«). Slednji je še v pripravi, javne konsultacije so zaključene aprila, gre pa za regulacijo financiranja interesnih zagovorniških dejavnosti iz virov zunaj Evropske unije.

V evropskih združenjih nevladnih organizacij in univerz v predpisovanju napovedanih »skupnih standardov preglednosti in odgovornosti za storitve zastopanja interesov, ki se usmerjajo ali plačujejo zunaj EU« vidijo nevarnost za omejevanje svobodnega delovanja civilne družbe in univerz. Ker bodo v ospredju ukrepi obveznega prijavljanja tovrstnega financiranja in poročanja o njem, se ustvarja mehanizem, kakršnega imajo avtoritarne države, kjer se organizacije, ki prejemajo sredstva iz tujine, obravnava kot »tuje agente« in omejuje.

Predpis, ki bo reguliral politično oglaševanje pa grozi, da bo zagovorniške aktivnosti nevladnih organizacij obravnaval kot politično dejavnost, sporočila in kampanje nevladnih organizacij v zvezi z zagovorništvom demokratičnih vrednot pa kot politično oglaševanje.

Zakaj nastajajo takšni predlogi predpisov v Evropski uniji in kdo jih zagovarja? Bodo na ravni Evropske unije v kratkem sprejeti predpisi, ki bodo omejevali svobodno delovanje nevladnih organizacij v Evropski uniji? Kako se odzivajo evropska združenja nevladnih organizacij in univerz? Kakšne bodo posledice, če bosta omenjena predpisa začela veljati? Ali imamo v Sloveniji problem nezadostne regulacije in transparentnosti financiranja nevladnih organizacij in njihovega delovanja v zagovorniških kampanjah v času volitev in referendumov? Kakšen izziv za regulacijo in distinkcijo do strokovnih in neodvisnih organizacij civilne družbe predstavlja trend ustanavljanja nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, ki so po finančnih, logističnih, kadrovskih, programskih in drugih povezavah, sateliti političnih strank?

O navedenih temah prihajajočih evropskih predpisov o političnem oglaševanju in »obrambi demokracije« z učinki na svobodno delovanje nevladnih organizacij,  ter o tukajšnjih izzivih za zaščito svobode in integritete zagovorniškega delovanja nevladnih organizacij v Sloveniji bodo spregovorile:

  • Linda Ravo, vodja zagovorništva pri evropski mreži nevladnih organizacij Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
  • Gaja Brecelj, direktorica Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera
  • Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec
  • Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja – PIC, člana Pravne mreže za varstvo demokracije
  • Barbara Rajgelj, direktorica Zavoda za kulturo raznolikosti Open, člana Pravne mreže za varstvo demokracije
  • Tina Divjak, vodja zagovorništva pri Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS.

Pogovor, ki bo deloma v angleškem jeziku, večinoma v slovenščini, bo povezovala Brankica Petković, raziskovalka na Mirovnem inštitutu.

Pogovor je del projekta Zaščita in krepitev nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. Projekt je namenjen zaščiti in krepitvi nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev pri varstvu demokracije v Sloveniji.  Projekt podpira Mreža evropskih fondacij v okviru programa Civitates.

Več o predpisu o financiranju:

 

Več o predpisu o političnem oglaševanju:

 

***

Naslovna grafika: Image by vectorjuice on Freepik