Zaščita in krepitev nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev pri varstvu demokracije v Sloveniji

Projekt je namenjen zaščiti in krepitvi nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev pri varstvu demokracije v Sloveniji.  Naslavlja probleme krčenja prostora za delovanje civilne družbe in omejevanja svobode medijev. S pomočjo neodvisnega raziskovalnega novinarstva podaja zgodbe o vladavini prava in demokraciji v Sloveniji.

Posebni cilji:

1) Podpora odpornosti in zoperstavljanju organizacij civilne družbe in novinarjev v Sloveniji omejevalnim politikam, praksam in retoriki (aktivnosti: spletna platforma za poročanje o napadih na novinarje, pravna pomoč in postopki, opozarjanje in vključevanje mednarodne skupnosti, izmenjava znanj o strategijah odpornosti s civilno družbo in novinarji iz drugih držav;

2) Sodelovanje pri vzpostavitvi in vzdrževanju širšega povezovanja nevladnih organizacij in skupin.

3) Ozaveščanje javnosti o nadzorni vlogi civilne družbe in novinarjev pri varstvu demokracije (npr. pozitivni blog tj. rubrika #nevladniki s članki o nevladnih organizacijah in skupinah, podkast mini serija, pogovori z izstopajočimi posamezniki iz civilne družbe in novinarstva v Sloveniji in tujini itd.)

4) Zoperstavljanje polarizaciji družbe z usposabljanjem novinarjev in smernicami za spodbujanje dialoga in pluralizma.

5) Krepitev zmožnosti civilne družbe in državljanov za razumevanje kompleksnih družbeno-ekonomskih vprašanj na nacionalni in evropski ravni, pomembnih za vladavino prava in demokracijo (produkcija serije raziskovalnih podkastov z uporabo metodologije pripovedovanja zgodb).Partnerji:

  • Vodja projekta: Mirovni inštitut
  • Partnerji: Društvo novinarjev Slovenije, Pod črto

Financerji:

NEF-Mreža evropskih fondacij (Program Civitates)