V Posebnih izdajah se nahajajo priročniki, zbirke dokumentov in zborniki. Publikacije se navezujejo na človekove pravice, politiko, študije spolov, kulturno politiko in medije.

  • Yugoslavia, War

    Tonči Kuzmanić (ur.)

    Knjiga predstavlja študijo primera za širše razumevanje problema integracije in nacionalne identitete v kontekstu zahodnoevropske integracije in vzhodnoevropske transformacije.