Novice

‘Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih’ : Študija o Sloveniji in Priročnik

‘Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih’ : Študija o Sloveniji in Priročnik

Z marcem se zaključuje mednarodni projekt Mirovnega inštituta »Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih« : učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika/ pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa.

Pravica do odvetnika in pravne pomoči v kazenskih postopkih, ki je temeljna človekova pravica, zavarovana s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Da bi ugotovili, kakšno je stanje na tem področju, smo izvedli raziskavo, ki je vključevala pregled 150 sodnih spisov v kazenskih zadevah in tako zbrali informacije o izvajanju standardov, ki jih določa relevantna zakonodaja EU.  Raziskava je prinesla nekaj zanimivih ugotovitev, med drugim:

  • Zelo malo osumljenih oseb med razgovorom s policijo v predkazenskem postopku zastopa odvetnik. V zadevah, ki smo jih analizirali mi, je le 5 % osumljenih za ta del postopka najelo zagovornika. Eden od glavnih razlogov za to je nezmožnost osumljenca, da storitev odvetnika plača. Brezplačna pravna pomoč je v tej fazi slabo dostopna, zato se posamezniki, ki si odvetnika ne morejo privoščiti, s policijskimi postopki soočajo brez podpore odvetnika.
  • V skrajšanih kazenskih postopkih pred okrajnimi sodišči, v katerih je predlagana izdaja kaznovalnega naloga, je obveščanje o tej pravici ter dostopnost odvetnika pomanjkljiva. V omenjenih postopkih se glavna obravnava na sodišču ne opravi. Obdolžena oseba v tem primeru ni vabljena na sodišče in je sodnik ne zasliši, kar sta praviloma priložnosti, ob katerih sodišče obdolžence obvešča o njihovi pravici do zagovornika. V nekaterih analiziranih primerih obdolžencev ni zaslišala niti policija v predkazenskem postopku – ne le, da so bili ti osumljenci obsojeni, ne da bi podali kakršnokoli izjavo, ampak nikoli tudi niso bili poučeni o svojih pravicah, torej tudi o pravici do zagovornika.

Več ugotovitev raziskave lahko najdete v dveh publikacijah, ki so jih izdali v okviru projekta: Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito izvajanje pravice do odvetnika in pravne pomoči v kazenskem postopku – Študija o Sloveniji in Priročnik.

O projektu: »Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika / pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa«, je mednarodni projekt, v katerem je Mirovni inštitut sodeloval od leta 2016. Za koordinacijo projekta je skrbel Bolgarski helsinški odbor. Poleg Mirovnega inštituta so projektni partnerji Madžarski helsinški odbor (Madžarska), Helsinška fundacija za človekove pravice (Poljska) in Inštitut za spremljanje človekovih pravic (Litva). Glavni cilj projekta je okrepiti poznavanje Direktive 2013/48/EU o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in Priporočila Evropske komisije C(2013) 8179/2 o pravici do pravne pomoči v kazenskih postopkih ter spremljati  njuno izvajanje.