Mediji in illiberalizem

Mediji in illiberalizem

Illiberal-Turn-Conference-Kit-Revised-compact-sizeUdeležili smo se mednarodne konference “Media and the Illiberal Turn: Challenges to Democracy and Public Communication in Light of the Covid-19 Pandemic”, Loughborough University, VB (28.-29. aprila), kjer smo predstavili nekatere izsledke raziskav. Mojca Pajnik je predstavila tekst, v soavtorstvu z Majdo Hrženjak, o vlogi medijev in novinarstva v času dvojne krize v Sloveniji v zadnjih dveh letih, zdravstvene in politične. Gerhard Schnyder in Burce Celik pa sta predstavila prve rezultate projekta POPBACK, v okviru katerega analiziramo lastniške strukture medijev v petih državah (Avstriji, Sloveniji, Turčiji, na Madžarskem in na Hrvaškem) in ugotavljamo, kako koncentracija lastništva kreira priložnosti za diseminacijo populizma.

Več o konferenci | Program in povzetki