Novice

Medijski in komunikacijski modeli sovraštva in propagande v državah Zahodnega Balkana in Turčiji

Medijski in komunikacijski modeli sovraštva in propagande v državah Zahodnega Balkana in Turčiji

V državah Zahodnega Balkana in Turčiji, kjer smo izvedli raziskavo, delujejo številni primeri medijev in komunikacij, ki temeljijo na sovraštvu, propaganda in širjenju laži. Ne gre za marginalne medijske in komunikacijske modele, ki so se razvili spontano. V večini teh držav so ti mediji in komunikacijske prakse pomemben del medijskih sistemov,  njihovo lastništvo in finančni viri imajo močno politično ozadje. So ustanovljeni in se jih ohranja z namenom, da se v njih usmerijo javna sredstva in se jih uporabi za uresničevanje politične agende patronov teh medijev v političnih strankah, ki spodbujajo in se okoriščajo z radikalno polarizacijo v družbi. Del teh medijev deluje pod patronatom vlad, vladajočih strank in z njimi povezanih lastnikov iz drugih držav.

Gre za ugotovitve raziskave, ki smo jo vodili v okviru projekta  ODPOR – Civilna družba na Zahodnem Balkanu in v Turčiji za svobodne medije brez dezinformacij in sovražnega govora  v sedmih državah –Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Mirovni inštitut je vodil in usmjerjal raziskavo s timom raziskovalcev_k v obravnavanih državah. Raziskovali smo pojav na sovraštvu, dezinformacijah in propagandi zasnovanih modelov medijev in komuniciranja. Raziskava je temeljila na skupni metodologiji, poudarek pa je bil na politično-ekonomskih osnovah takšnih modelov medijev in komuniciranja.

Na začetku raziskave smo opredelili tipične elemente sovražnih, dezinformacijskih in propagandnih modelov medijev in komunikacije. Pri tem smo upoštevali lastništvo in modele financiranja, načine delovanja, značilnosti urednikov_ic in novinarjev_k v takšnih medijskih modelih, značilne vsebine in odnose z občinstvom. Ob upoštevanju teh elementov smo raziskovalci_ke v sedmih državah podali_e oceno medijske krajine in predstavili konkretne primere medijskih skupin, medijev ter praks medijev in javnega komuniciranja, ter preverili, ali in kako sovražni, dezinformacijski in propagandni modeli medijev in komunikacij delujejo v matičnih državah.

Rezultate raziskave smo predstavili v  e-publikacijah:

Elektronske publikacije so dostopne na spletni strani regionalne mreže SEENPM, ki je hkrati koordinator regionalnega projekta.

eu logo
Projekt financira Evropska unija.

Regionalni program ODPOR – Civilna družba na Zahodnem Balkanu in v Turčiji za svobodne medije brez dezinformacij in sovražnega govora izvajajo s finančno podporo Evropske unije partnerske organizacije SEENPMAlbanski medijski inštitutMediacentar SarajevoKosovo 2.0Črnogorski medijski inštitutMakedonski inštitut za medijeNovosadska šola novinarstvaMirovni inštitut in Bianet.

Ta članek je nastal s finančno podporo Evropske unije. Za njegovo vsebino je izključno odgovoren Mirovni inštitut in ne odraža nujno stališč Evropske unije.