Novice

Medijski pluralizem v Evropski uniji: novi pristopi in politike

Medijski pluralizem v Evropski uniji: novi pristopi in politike

Center za pluralizem in svobodo medijev pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah je organiziral konferenco o novih pristopih in politikah spremljanja in reguliranja medijskega pluralizma na spletu  (»Reframing Media Pluralism Online: New findings and policy approaches). V prvem delu konference so predstavljeni izsledki študije o medijskem pluralizmu na spletu, ki so jo raziskovalci več evropskih univerz in inštitutov pod vodstvom Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah, naredili za Evropsko komisijo. V raziskovalnem timu je sodelovala tudi Brankica Petković z Mirovnega inštituta.

Na konferenci, ki je bila 13. decembra 2022 v hibridni formi (v živo in na spletu), so raziskovalci iz več država kritično obravnavali nove pristope k regulaciji svobode in pluralizma medijev v Evropski uniji, ki jih vključuje predlagani Evropski akt o svobodi medijev. V luči kršitev svobode medijev in vladavine prava v nekaterih državah Evropske unije sta Brankica Petković z Mirovnega inštituta in Beata Klimkiewicz z Univerze v Krakovu razpravljali o predlaganih določilih o neodvisnosti javnih medijev in organov za regulacijo medijev ter o transparentnem in nediskriminatornem oglaševanju državnih organov, javnih ustanov in podjetij v državni lasti. Izpostavili sta pozitivne strani predlaganega akta in omenjenih določi ter tudi pomankljivosti, ki bi jih bilo potrebno odpraviti pred sprejetjem Evropskega akta o svobodi medijev, da bi njegovo uresničevanje dejansko prispevalo k odpravljanju težav s svobodo medijev v državah EU. Prezentacija B. Petković in B. Klimkiewicz je dostopna tukaj.