Izjave za javnost

MIPEX 2015: Integracija migrantov (Objava rezultatov za Slovenijo)

MIPEX 2015: Integracija migrantov (Objava rezultatov za Slovenijo)

Indeks politik integracije migrantov (MIPEX 2015) analizira, kaj vlade izvajajo na področju spodbujanja vključevanja migrantov. V sedanjih, posebej občutljivih, časih za vprašanja migracij, četrta izdaja tega projekta, ki ga vodita Centre for International Affairs (CIDOB) iz Barcelone in Migration Policy Group (MPG), izvaja celovit pregled rezultatov integracije, politik in upravičencev v vseh državah članicah EU, Avstraliji, Kanadi, Islandiji, Japonski, Novi Zelandiji, Norveški, Južni Koreji, Švici, Turčiji in ZDA.

MIPEX 2015 se je osredotočil na vprašanje, ali so politike vključevanja migrantov v praksi učinkovite in komu koristijo. Za Slovenijo so ključne ugotovitve:

  • Migrantom je potrebno omogočiti dostop do (varnih) zaposlitev, ki ustrezajo njihovim dejanskim kvalifikacijam.
  • Slovenska zakonodaja migrantom sicer ustrezno omogoča združevanje družine, vendar pa je dostop družinskih članov do trga dela omejen, kar povzroča delovno neaktivnost migrantk in njihovo ekonomsko odvisnost.
  • Migrantski otroci potrebujejo učinkovitejšo podporo pri vključevanju v slovenski šolski sistem, še zlasti tisti otroci, ki se v izobraževanje vključujejo kasneje.
  • Področje zdravja ni prioriteta v slovenskih integracijskih politikah, kar se odraža v izrazitih pomanjkljivostih na področju integracije migrantov v zdravstveni sistem, njihove siceršnje pravice se v praksi pogosto močno omejujejo.
  • Politična participacija migrantov je zelo omejena, saj migranti večinoma nimajo pravice včlanitve v politične stranke ali kandidiranja na lokalnih volitvah.
  • Dostop do slovenskega državljanstva omejuje zahtevana dolžina bivanja v državi, ki je ena najdaljših v Evropi, ter zahteva po odpovedi matičnemu državljanstvu.
  • Čeprav slovenska zakonodaja diskriminacijo prepoveduje v večji meri kot zakonodaja EU, pa je njena implementacija šibka. Podpora žrtvam je tako nezadostna, število primerov, ki jih obravnavajo pristojni organi pa zelo nizko; Zagovornik načela enakosti je eden najšibkejših organov za enakost v Evropi.

Migrant Integration Policy Index (MIPEX) je najbolj celovito, zanesljivo in uporabljano orodje, ki omogoča primerjavo ukrepov vlad za spodbujanje vključevanja migrantov v Evropi in po svetu. S pomočjo 144 kazalnikov ustvarja bogato, multidimenzionalno sliko o priložnostih migrantov za sodelovanje v družbi.

Dogodki in razprave o priporočilih za izboljšavo nacionalnih politik bodo potekali širom Evrope, ZDA, Kanade, Vzhodne Azije in Pacifika ter na svetovnem spletu preko spletnih seminarjev. Rezultate in priporočila za posamezne države lahko spremljate na spletni strani: www.mipex.eu

Za več informacij se lahko obrnete na:

Katarina Vučko
Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana
Tel: 01 234 77 20
e-pošta: katarina.vucko@mirovni-institut.si