MIPEX – Indeks politike vključevanja migrantov

Indeks politike vključevanja migrantov (MIPEX) je referenčni vodnik in interaktivno orodje za oceno, primerjavo in izboljševanje politik vključevanja. Meri integracijske politike v Evropi in Severni Ameriki, z namenom zagotavljanja vpogleda v integracijske politike na širokem spektru različnih okolij. Z uporabo 148 kazalnikov politik, MIPEX ugotavlja obseg, v katerem so vsi prebivalci zakonsko upravičeni do enakih pravic in obveznosti, kakor tudi do kakršnekoli pomoči, ki bi naslavljala njihove posebne potrebe, v smislu udejanja enakih možnosti. MIPEX zajema 7 sklopov politik.Izvedba


Partnerji:

CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) – projektna koordinacija MPG (Migration Policy Group) – koordinacija raziskovalnih aktivnosti + MIPEX nacionalni partnerji:
Austria Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen
Belgium GERME, Free University of Brussels (ULB)
Bulgaria OSI
Croatia Institute for migration and ethnic studies
Cyprus CARDET
Czech Republic Multicultural Centre Prague
Estonia Institute of Baltic Studies
Finland Institute of Migration
France France Terre d'Asile
Germany Boell Foundation
Greece Hellenic Foundation for European and Foreign Policy - ELIAMEP
Hungary ICCR Budapest Foundation
Ireland Immigrant Council of Ireland
Italy ISMU
Latvia Centre for Public Policy PROVIDUS
Lithuania Lithuanian Social Research Centre
Luxembourg Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)
Malta The People for Change Foundation
Netherlands The University of Maastricht
Poland Institute of Public Affairs
Portugal Centre for Geographical Studies, University of Lisbon
Romania Soros Foundation Romania - OSI
Slovakia Institute for Public Affairs
Slovenia Peace Institute
Spain Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Sweden Swedish Red Cross
UK COMPAS
Belgium MPG

Financerji:

Evropska komisija