Novice

Motivacijski dan za učitelje: Z učenjem mladih do trajnostnega sveta in družbe

Motivacijski dan za učitelje: Z učenjem mladih do trajnostnega sveta in družbe

tudi ti, konzorcij NVONevladne organizacije, združene v projektu »Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev«, pripravljamo motivacijski dan za učitelje z naslovom Z učenjem mladih do trajnostnega sveta in družbe.

Motivacijski dan bo v petek, 7. oktobra 2016, od 9.30, v glavni dvorani (Aula Magna) gimnazije Gian Rinaldo Carli v Kopru (Gimnazijski trg 7, Koper), organizira pa ga društvo PiNA.

Današnji svet je raznolik, toda medsebojno povezan bolj, kot si običajno predstavljamo. Globalno učenje obravnava vzroke in posledice globalnih izzivov (trajnostni razvoj, podnebne spremembe, migracije itd.) ter nas opremlja z znanjem in vrednotami, potrebnimi za njihovo naslavljanje in reševanje.

V slovenskem šolskem sistemu je globalno učenje zelo skromno zastopano in nesistematično prisotno v učnih načrtih, izvajanje pa večinoma odvisno od posameznih učiteljic/-ev in njihove motivacije; ravno tako je zaznati pomanjkanje poznavanja ciljev trajnostnega razvoja. Zato je dogodek namenjen učiteljicam/-em, profesoricam/-jem ter ravnateljicam/-em osnovnih in srednjih šol.

Dogodek je ena od aktivnosti v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Vabilo in program motivacijskega dne za učitelje