Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!

Konzorcij NVO, v katerem so združeni platforma SLOGA, Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo in Človekoljubno društvo Up Jesenice je bil s projektom »Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!« uspešen na razpisu za globalno učenje Ministrstva za zunanje zadeve.

V projektu, ki bo trajal 17 mesecev in ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve, bodo organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, učitelje in ravnatelje, organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bodo zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle Teden globalnega učenja v novembru in spletno ozaveščevalno kampanjo.

 Partnerji:

Nosilec projekta: Platforma SLOGA

Financerji: