Novice

Nacionalizacija državljanstva in demokratično nazadovanje: antigenderska mobilizacija v Srednji in Vzhodni Evropi

Nacionalizacija državljanstva in demokratično nazadovanje: antigenderska mobilizacija v Srednji in Vzhodni Evropi

palgrave handbookPravkar izdana knjiga Palgrave Handbook of Gender and Citizenship (ur. Birte Siim, Pauline Stoltz) vključuje poglavje Romana Kuharja in Mojce Pajnik o antigenderski mobilizaciji v Srednji in Vzhodni Evropi, ki jo analizirata kot pomembno silo pri iliberalizaciji družbe in ponovni nacionalizaciji državljanstva. Antigendersko gibanje učinkovito mobilizira posameznike z vzbujanjem skrbi za prihodnost, zlasti glede družine in naroda. Poglavje analizira, kako gibanje spodbuja retrotopično vizijo, v kateri se idealizirana preteklost obravnava kot nadrejena sedanjosti s pozivi za obnovo tradicionalnih, patriarhalnih hierarhij. Vendar pa so takšne težnje nedosegljive in ne morejo odgovoriti na sodobne izzive. V zaključku avtor in avtorica ugotavljata, da prihodnje vizije družb zahtevajo preoblikovanje obstoječih struktur moči, povezanih s spolom in nacijo.

Knjiga ponuja celovit, interdisciplinaren pregled ključnih teoretičnih, analitičnih in normativnih pristopov, tem in razprav v sodobni znanosti o spolu in državljanstvu. Prikazuje, kako so različne zgodovinske, družbene, politične, ekonomske in pravne razsežnosti oblikovale razvoj državljanstva, povezanega s spolom, v različnih delih sveta ter kako te razsežnosti preoblikujejo medsebojne odnose med posamezniki, družbenimi skupinami in skupnostmi v času, kraju in prostoru.