Novice

FIERCE v Madridu: partnersko srečanje in oblikovanje feministične kampanje ob prihajajočih evropskih volitvah

FIERCE v Madridu: partnersko srečanje in oblikovanje feministične kampanje ob prihajajočih evropskih volitvah

V Madridu je 7. februarja potekal četrti konzorcijski sestanek mednarodnega raziskovalnega projekta FIERCE, ki je bil namenjen predstavitvi preliminarnih rezultatov dosedanjih raziskovalnih aktivnosti in operacionalizaciji nadaljnjih korakov raziskave. S pomočjo metode kritične analize okvirjev smo v Sloveniji analizirali parlamentarne razprave in aktivistične dokumente kampanj s področja LGBTIQ+ in reproduktivnih pravic, opravili pa smo tudi intervjuje s predstavniki_cami različnih iniciativ in organizacij, preko katerih smo pridobili vpogled v diskurze, repertoarje delovanja in mobilizacijske vzorce feminističnega in antigenderskega gibanja. Poudarek nadaljnjih korakov raziskave bo na multidimenzionalni primerjalni analizi osmih partnerskih držav (Danska, Francija, Grčija, Italija, Poljska, Slovenija, Španija in Turčija) na osrednjih tematskih področjih projekta: trg dela, zdravje in reproduktivne pravice, pravice LGBTIQ+, migracije in nasilje na podlagi spola.

V naslednjih dveh dneh je potekal transnacionalni FIERCE »laboratorij«, ki je ponudil prostor povezovanja feminističnih aktivistk_ov iz različnih partnerskih držav, z namenom oblikovanja skupne kampanje ob prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Cilj kampanje je kandidatom_kam za evropske volitve predstaviti feministične zahteve s poudarkom na nasilju na podlagi spola, LGBTIQ+ in reproduktivnih pravicah, zunanji politiki in mirovništvu, skrbstvenemu delu, trgu dela, in odzivu na antigenderske diskurze in narative.