Novice

Neenakost pri dohodku, neenakost v odnosu? “Zaradi nizkih plač so izkoriščani tako moški kot ženske”

Neenakost pri dohodku, neenakost v odnosu? “Zaradi nizkih plač so izkoriščani tako moški kot ženske”

Maja Breznik je sodelovala v članku o plačni neenakosti za časopis Večer. Plačne neenakosti so škodljive za enakost spolov in družbo kot celoto, ker prinašajo neskladen družbeno-ekonomski razvoj, družbene konflikte in druge negativne posledice.

Iz članka:

“”Margaret Thatcher je rekla, da obstajajo samo moški in ženske in – družine. Neoliberalna družba, ki jo je pomagala ustanoviti, je preložila večje breme družbene reprodukcije spet na družino. Preživetje in socialna varnost vseh članov družine sta odvisna od družinske ekonomije, ki združuje in kombinira dohodke vseh,” razlaga raziskovalka z Mirovnega inštituta Maja Breznik. Visok dohodek enega za družinsko ekonomijo ni problem, so pa plačne neenakosti škodljive za enakost spolov in družbo kot celoto, ker prinašajo neskladen družbeno-ekonomski razvoj, družbene konflikte in vsa druga mnoga zla, nadaljuje sogovornica.

Moški večinoma res opravljajo poklice, ki so že v osnovi bolje plačani od poklicev, ki so pretežno ženski, a kot opozarja raziskovalka z Mirovnega inštituta, je nujno gledati onkraj tega podatka. “Splošna težnja kapitala je, da so plače čim nižje. V družbi, kot je Slovenija, kjer sta oba partnerja običajno zaposlena, se višina določa ne s preživetjem posameznika, temveč gospodinjstva. Zato sta potrebna dva dohodka, da gospodinjstvo sploh preživi. Rezultat je, da so izkoriščani tako moški kakor ženske. Nova patriarhalnost je v tem, da sta partnerja eksistenčno odvisna drug od drugega,” razlaga raziskovalka. Osnovna celica družbe je tako družina, vsak posameznik je od nje odvisen bolj kot prej: nepreskrbljeni otroci od staršev, partnerja drug od drugega, ostareli starši od svojih otrok, pojasni in doda, da se te odvisnosti lahko prekrijejo s tradicionalno patriarhalnostjo (dominantno vlogo moškega) ali ne. “V obeh primerih pa nove okoliščine zmanjšujejo neodvisnost posameznika od družine in kapitalističnega izkoriščanja,” pojasnjuje. “Ko družina ne more več nevtralizirati pritiskov, s katerimi jo neoliberalna družba vse bolj obremenjuje, je lahko eden izmed negativnih izhodov nasilje v družini,” opozarja.

Če gre torej za spolno in ekonomsko neenak položaj – kako bi odpravili spolno neenakost? “Liberalno razumevanje enakosti spolov ne vidi, da mehanično izenačevanje lahko prinaša različne učinke na različne družbene skupine. Če karikiram, skupini bolje plačanih žensk prinese visoke menedžerske položaje, slabše plačanim ženskam pa samo še več izkoriščanja. Pot do enakosti spolov je v kombinaciji zmanjševanja plačnih razlik nasploh in krepitve socialne politike (z javnim stanovanjskim skladom, javnim zdravstvom, šolstvom …), ki bo omogočala vsakemu posamezniku preživetje v skladu s priznanimi zgodovinskimi normami,” odgovarja Maja Breznik.”