Novice

O iluziji svobodnega tiska v iliberalnih populističnih režimih

O iluziji svobodnega tiska v iliberalnih populističnih režimih

Kolegice-raziskovalke, ki s sodelavkami Mirovnega inštituta sodelujejo na mednarodnem projektu Populistični pretres, nazadovanje demokracije in kriza vladavine prava v Evropski uniji (Popback), dr. Fanni Toth, Marlene Radl (gostujoča raziskovalka na Mirovnem inštitutu) in vodja projekta prof. Gerhard Schnyder so na spletnem portalu The Conversation objavili nekaj svojih argumentiranih pogledov na spremembe medijske krajine v režimih, kjer oblast – za kratek čas ali za dlje časa – prevzamejo populistične stranke in voditelji. Pokažejo, kako koncentracija lastništva, ki je omejena z ozkim političnim omrežjem, vpliva na vzpostavljanje hegemonije in obvladovanje novičarskega diskurza ter kako se v »kompetitivnem avtoritarizmu« do neke mere celo dopušča obstoj in delovanje kritičnih medijev, pri čemer je njihov manevrski prostor kontinuirano nadzorovan, zamejen in okrnjen. Vabljene_i k branju!