Izjave za javnost

Ob Svetovnem dnevu beguncev Mirovni inštitut sodeluje v kampanji na družbenih omrežjih #AllInForIntegration

Ob Svetovnem dnevu beguncev Mirovni inštitut sodeluje v kampanji na družbenih omrežjih #AllInForIntegration

niem logoDanes, ob svetovnem dnevu beguncev, smo organizacije, ki izvajamo raziskovalni projekt NIEM, začele s kampanjo na družbenih omrežjih pod nazivom #AllInForIntegration. Namen kampanje je opozoriti na potrebo po bolj učinkoviti in integracijski politiki, ki bo bolje naslovila potrebe beguncev na področju vključevanja v družbo.

Prek ključne besede #AllInForIntegration, raziskovalci, raziskovalke, podpornice in podporniki, vključeni v kampanjo,  objavljamo svoje fotografije z napisom #AllInForIntegration.

Po Evropi potekajo številne dobre prakse na področju vključevanja. V Nemčiji se nekatere ženske iz Sirije prvič v življenju učijo voziti kolo, kar v njihova življenja vnaša dostojanstvo in neodvisnost. Begunski otroci v Grčiji se udeležujejo tečajev računalništva in programiranja. Begunci iz Afganistana se v Švedsko družbo vključujejo prek igranja kriketa. Na Poljskem pa se begunce iz konfliktnih območij udeležujejo večkulturnih večerih, ki hkrati odpirajo prostor za družbeni dialog.

Kot je razvidno iz teh primerov, se integracija beguncev v Evropski uniji lahko odvija na različne načine, s ciljem, da bi imela čim bolj dolgoročne učinke.

Glede na izzive na področju skupne evropske azilne politike in pomanjkanje integracijskih politik v nekaterih državah članicah, vključevanje ne bi bilo možno brez sodelovanja stotin nevladnih organizacij, javnih institucij, lokalnih skupnosti in zasebnih akterjev, ki preprečujejo družbeno marginalizacijo beguncev.

Zato danes, na Svetovni dan beguncev, civilnodružbene organizacije in raziskovalni centri iz 15 držav Evropske unije, ki so vključene v NIEM projekt, poudarjamo potrebo po še močnejši vlogi evropske skupnosti pri omogočanju vstopa beguncem v novo življenje v Evropi. Hkrati pa sporočamo, da je vključevanje naloga za vse nas!

“Kot kažejo podatki Eurostat, je v letu 2015 več kot milijon beguncev zaprosilo za azil v Evropski uniji. Več kot 300 tisoč prošenj je bilo odobrenih. Vendar pa je pridobitev azila v ciljni državi šele začetek poti do dostojanstvenega življenja,” je opozorila Justyna Seges Frelak, vodja programa za migracijsko politiko pri poljskem Inštitutu za javne zadeve, ki koordinira projekt NIEM. Slediti jim morajo ukrepi, ki naslovijo potrebe in beguncem pomagajo pridobiti znanja za neodvisno življenje v Evropski uniji.

Dr. Neža Kogovšek Šalamon, raziskovalka in direktorica Mirovnega inštituta, ki pri projektu sodeluje kot partner v Sloveniji, pa je opozorila, da v “Sloveniji ni celovite integracijske politike. Potrebujemo strateški dokument z akcijskim načrtom, ki bo vključeval vsa bistvena področja in povezoval vse relevantne deležnike”.

Kampanja #AllInForIntegration na družbenih omrežjih poteka v okviru projekta NIEM, ki se izvaja od leta 2016.

Projekt “Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM)” je šestletni transnacionalni projekt, v okviru katerega si prizadevamo za izboljšanje soočanja vseh akterjev na področju vključevanja beguncev, v 15 državah članicah EU, s ključnimi izzivi na tem področju in za izboljšanje integracijske izkušnje za osebe z mednarodno zaščito.

 Več informacij o kampanji na družbenih omrežjih:

https://twibbon.com/Support/allinforintegration-2

 Več informacijo projektu NIEM: www.forintegration.eu

Kontakt za medije: dr. Neža Kogovšek Šalamon, direktorica, Mirovni inštitut, 01/ 234 77 20, neza.kogovsek@mirovninstitut.si

niem_world refugee day