Novice

Odprto pismo institucijam EU v zvezi s Slovenijo

Odprto pismo institucijam EU v zvezi s Slovenijo

Zadeva: Vojaški odziv vlade Republike Slovenije na zdravstveno krizo

Ljubljana 31. 3. 2020

Spoštovana Ursula von der Leyen, Juan Fernando Lopez Aguilar, Michael O’Flaherty in Donald Tusk,

civilna iniciativa InfoKolpa, Border Violence Monitoring Network, Radio Študent, Are You Syrious? in Zdravniki za azilante želimo opozoriti na skrb vzbujajoče ravnanje nove vlade Republike Slovenije pri sprejemanju ukrepov proti pandemiji bolezni Covid-19.

Vlada Republike Slovenije pandemijo zlorablja za uveljavljanje politik strahu in diskriminacije proti eni izmed najbolj ranljivih skupin v Evropi – proti migrantom in beguncem, ki so ujeti na balkanski poti. V Sloveniji je politika strahu vodila do vladnega poziva v parlamentu, da se uveljavi 37.a člen Zakona o obrambi. Aktivacija tega člena bi slovenski vojski zagotovila nejasna pooblastila za “zaščito širšega mejnega območja”. Obstaja resna skrb, da bi takšna nejasna pooblastila lahko pripeljala do razglasitve vojnega stanja in delovanja vojske na območju celotne države.

Nova vlada, ki je svoj mandat začela 13. 3. 2020, je v komaj dveh tednih agresivno razširila svojo oblast. Zamenjala je generalno direktorico Slovenske policije in vodjo Obveščevalnovarnostne službe Ministrstva za obrambo, prav tako pa je bila odstavljena vodja vojaških sil. Tako je novi vladi uspelo vzpostaviti neposreden nadzor nad celotnim državnim varnostnim aparatom. Hitra menjava vodilnih kadrov v ključnih institucijah, onemogočanje dostopa novinarjem do tiskovnih konferenc in medijski napadi v času pandemije zahtevajo posebno pozornost in previdnost.

Medtem ko svet doživlja zdravstveno krizo in humanitarno katastrofo, slovenska vlada označuje boj proti pandemiji kot varnostno grožnjo. Posledično so pozvali k podelitvi policijskih pooblastil vojski na šengenski meji s Hrvaško. Prisotnost vojske na meji nominalno opravičujejo z omejitvijo pandemije, vendar pa bi ojačano delovanje vojske na meji dejansko služilo zgolj temu, da se ljudem še naprej onemogoča iskanje zatočišča in mednarodne zaščite znotraj Evropske unije.

Pričakovati je, da bo vojska nadaljevala z prestrezanjem oseb in izvajanjem nezakonitih izgonov (push-back) na Hrvaško. Po zaprtju balkanskega koridorja leta 2016 so postali izgoni običajna praksa slovenske policije. Od takrat je slovenska policija Hrvaški izročila več kot 16.000 ljudi, to pa počne s sistematičnim onemogočanjem pravice do azila in množičnim ponarejanjem uradnih postopkov. Hrvaške oblasti osebe nato deportirajo Bosno in Hercegovino (BiH), državo z omejenimi zdravstvenimi in nastanitvenimi zmogljivostmi. Med potekom izgona policija redno izvaja nasilje, zastrašuje in zasega vredno osebno lastnino izgnanih migrantov. Slovensko in hrvaško vlado, Evropsko ljudsko stranko (EPP) in Evropsko komisijo lahko imamo za neposredno odgovorne za možno humanitarno katastrofo v prenapolnjenih migrantskih taboriščih v BiH in Srbiji, če ne bodo zagotovljeni ustrezni preventivni ukrepi, dostojna nastanitev in spoštovanje pravice do varnosti za vse.

Aktivacija 37.a člena bi vojaškim silam dodelila pooblastila za delovanje proti civilnemu prebivalstvu. Med splošno javnostjo in pri opozicijskih strankah obstaja sum, da je “migrantska grožnja” zgolj izgovor vlade za poskus za krepitve oblastnega položaja; trenutno namreč vojska že deluje kot pomoč policiji na meji. Odločenost vlade, da se aktivira nepotrebni člen Zakona o obrambi, je vsekakor razlog za skrb.

Člani parlamentarne opozicije trenutno nimajo nobenega nadzora nad delovanjem obveščevalne službe SOVA in sprejemanjem ključnih odločitev vlade. Možnosti za nujno potreben nadzor ni. Za uveljavitev 37.a člena bo vlada potrebovala glasove opozicije, saj sta za aktivacijo potrebni dve tretjini glasov navzočih poslancev. Posledično se izvaja pritisk na člane opozicije, naj glasujejo v prid aktivaciji člena. Slovenska ljudska stranka, članica Evropske ljudske stranke, celo poziva h kazenskemu preganjanju poslancev, ki bi glasovali proti uveljavitvi spornega člena.

Novinarji, kritični do vlade, so izpostavljeni osebnim napadom in javnemu poniževanju, predsednik vlade pa javno blati poročanje nacionalnega medija RTV Slovenija. Novinarjem prav tako določen čas ni bilo dovoljeno prisostvovati na vladnih tiskovnih konferencah in neposredno postavljati vprašanj. V odziv na protest Društva novinarjev Slovenije je vlada sprva začela pošiljati pisne povzetke odločitev in vnaprej pripravljene splošne odgovore, s čimer je novinarjem onemogočila postavljanje dodatnih vprašanj med konferencami. Pod pretvezo varnosti je bil sprejet tudi zakon, ki med drugim omogoča neupoštevanje zakonskih rokov pri pridobivanju informacij javnega značaja.

V Sloveniji vlada več pozornosti namenja pripravljenosti vojske in policije ter varnosti in nadzoru prebivalstva kot pa obremenjenemu zdravstvenemu sistemu, zaradi katerega v bolnišnicah in domovih za ostarele primanjkuje zaščitne opreme. Prav tako zadostna oskrba ni zagotovljena brezdomcem in drugim ranljivim skupinam.

Predsednik vlade je pozval državljane k temu, da se prostovoljno včlanijo v vojsko, da bi pomagali v boju proti pandemiji. To je zaskrbljujoče, ker so skrajno desne paravojaške milice že nelegalno patruljirale na slovenski južni meji ter nadlegovale migrante in begunce. Možna vključitev teh skupin v vojsko s policijskimi pooblastili je nevaren korak k njihovi normalizaciji.

Človekove pravice, svoboda gibanja, svoboda govora in javni nadzor so demokratične vrednote, ki so jih evropske vlade in državljani dolžni spoštovati. V luči aktualne pandemije in njenih posledic ter rastočega evroskepticizma je nujno, da opozorimo na zaostrovanje politik strahu in demokratično nazadovanje, ki smo mu priča v Sloveniji in Evropski uniji. Vladne institucije bi morale zagotoviti zadostne ukrepe v obliki humanitarne pomoči in zdravstvenih storitev, ne pa spodbujati povečevanje represije.

Pozivamo Evropsko komisijo, Evropsko ljudsko stranko, Agencijo EU za temeljne pravice in ostale relevantne institucije, da pozorno spremljajo razvoj dogajanja v Sloveniji. Menimo, da zgoraj navedeni ukrepi in nameni vlade pod vodstvom stranke, ki je članica skupine Evropska ljudska stranka, nakazujejo, da bo po Madžarski Slovenija naslednja država, ki se bo odrekla spoštovanju temeljnih demokratičnih načel.

S spoštovanjem,

InfoKolpa, Border Violence Monitoring Network, Radio Študent, Are You Syrious? in zdravniki za azilante

Kontakt za medije: 040 702 921 infokolpa@gmail.com

Apel_logos_infokolpa