Novice

Ozaveščevalni dogodek o plačni in pokojninski neenakosti

Ozaveščevalni dogodek o plačni in pokojninski neenakosti

Visok pokojninski razkorak med moškimi in ženskami kaže na vztrajanje neenakosti spolov v Sloveniji in Evropski Uniji.

Visok pokojninski razkorak med moškimi in ženskami kaže na vztrajanje neenakosti spolov v Sloveniji in Evropski Uniji.

Ekonomska neodvisnost ženskam v starosti v Sloveniji in državah Evropske Unije ni zagotovljena. Evropske statistike kažejo, da prav v vseh državah EU ženske prejemajo nižje pokojnine kot moški, in sicer v povprečju za 38%. Pokojninski razkorak med moškimi in ženskami je tako več kot dvakrat večji kot plačni razkorak, ki znaša 16%. V Sloveniji ženske prejemajo 24% nižje pokojnine od moških, ključni razlogi za to pa so neenakosti na trgu dela, kot so nizko vrednotenje sektorjev, v katerih se številčnejše zaposlujejo ženske (nega, vzgoja, strežba, socialno varstvo) in omejitve, ki jih doživljajo ženske pri zasedanju visoko vrednotenih in vodilnih delovnih mest ter večja obremenjenost žensk z neplačanim skrbstvenim delom v družini,

Sedanje aktivne generacije na trgu dela, zlasti mladi, med njimi pa v večjem številu ženske, se zaposlujejo pozno, doživljajo pogoste prekinitve delovne dobe in daljša obdobja brezposelnosti, soočajo se s porastom negotovih oblik dela, neprostovoljno delajo za skrajšan delovni čas ipd. Vse to zaostruje vprašanje ekonomske neodvisnosti v starosti, saj pokojninski sistem temelji na predpostavki standardne, kontinuirane zaposlitve za polni delovni čas. Zato pokojnine in pokojninski sistem niso samo vprašanje upokojencev in upokojenk, pač pa zadevajo celotno družbo, še posebej mlade.

V soboto, 10. oktobra med 10-to in 12-to uro bosta Mirovni inštitut in Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije v središču Ljubljane na Prešernovem trgu organizirala dogodek namenjen ozaveščanju javnosti o plačni in pokojninski neenakosti med moškimi in ženskami. Nastopil bo tudi ženski pevski zbor Kombinat!