Podprite Mirovni inštitut

Mirovni inštitut je neprofitni in neodvisni zavod, ki si z zagovorniškim delom, podprtim z znanstvenimi raziskavami, prizadeva za enakost, nediskriminacijo, solidarnost in zagotavljanje človekovih pravic vsem.

Če se vam naše delo zdi pomembno, vas vabimo, da nas podprete z donacijo. S podporo nam boste pomagali zagotoviti neodvisnost in dodatno okrepiti zmožnost hitrega strokovnega odzivanja na aktualno dogajanje v družbi.

Zakaj podpirati Mirovni inštitut?

Naš pristop je participativno raziskovanje, s katerim si prizadevamo za uveljavitev glasov izključenih skupin, obenem pa tudi reflektirano zagovorništvo in interveniranje. Zato sistematično povezujemo teme, pomembne za razumevanje vzrokov (ne)enakosti in diskriminacije, kršitev človekovih pravic, seksizma, rasizma, nacionalizma, izključevanja določenih skupin z aktivnim poseganjem v javni prostor, v politike in zagovorništvo.

Programi

Človekove pravice in manjšine: Prizadevamo si za preprečevanje in naslavljanje diskriminacije na podlagi vseh osebnih okoliščin. Preučujemo in zagovarjamo pravice ranljivih skupin, kot so LGBTQI, revni, starejši, delavci in delavke v skrbstvenem delu, otroci, migranti, begunci, pripadniki priznanih in nepriznanih narodnih manjšin, pripadniki različnih veroizpovedi, izbrisani in drugi.

Politika: Posvečamo se raziskovanju nekaterih temeljnih vprašanj politike in politik, ki so povezana s področji našega delovanja: kateri so sodobni pogoji političnega delovanja in opolnomočenja, kakšna so razmerja med (ne)enakostjo, državljanstvom, izključevanjem in kako razumeti fenomene nasilja. Pri tem si prizadevamo izpostaviti povezave med različnimi dimenzijami diskriminacije: razredno/socialno, rasno, spolno in drugimi.

Mediji: Obravnavamo medije kot ključni element za delovanje demokracije, uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in enakosti. V raziskavah in prizadevanjih za reforme medijskega sistema prepoznavamo pomen medijskega lastništva, neodvisnega novinarstva in delovanja javnih in drugih neprofitnih medijev, odprtega dostopa do informacij javnega značaja ter komunikacijskih pravic državljank in državljanov, zlasti manjšin in neprivilegiranih družbenih skupin.

Spol: Delujemo v smeri prepoznavanja, razumevanja in odpravljanja neenakosti in diskriminacije po spolu, promocije enakih možnosti, izvajamo študije moškosti, prizadevamo si za boljše možnosti usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, ter naslavljamo vprašanja položaja žensk v družbi in politiki, očetovstva, skrbstvenega dela, trgovine z ljudmi in prostitucije.

Dosežki

Oglejte si stran, kjer izpostavljamo 25 dosežkov Mirovnega inštituta ob 25. obletnici delovanja!

Vsi dosežki in programi so podrobno opisani v letnih poročilih Mirovnega inštituta.

Financiranje

Način financiranja, ki temelji pretežno na prijavljanju na projektne razpise, dopolnjujemo tudi z drugimi načini pridobivanja sredstev za delovanje. Želimo si razširiti krog podpornic in podpornikov, ki bodo pomagali zagotavljati našo neodvisnost od vsakokratnih razpisov ter še povečati našo odzivnost na aktualno dogajanje, kot so denimo spremembe politik in predpisov, izključevalni družbeni pojavi ali represivni vzgibi vsakokratnih oblasti. Naši podporniki in podpornice so ljudje, ki menijo, da je naše delo pomembno in da prispeva k so-ustvarjanju družbe, v kakršni si želimo živeti.

Več informacij o tem, kako se financira Mirovni inštitut.

Podprite delo Mirovnega inštituta

Z mesečnimi donacijami:

Ali z enkratno donacijo:


Plačilo poteka preko storitve , kjer lahko nakazilo izvedete tudi s kreditnimi ali debetnimi karticami.

Druge možnosti za doniranje: Spletna banka.

Če potrebujete pomoč pri izvedbi donacije, nam pišite na info@mirovni-institut.si.

MI basic

Osebni podatki

Da bi lahko z vami ostali v stiku, vas obveščali o svojem delovanju in vabili na dogodke, vas vabimo, da nam zaupate svoje kontaktne podatke.

Polja, označena z *, so obvezna.Varstvo osebnih podatkov: Vnešene osebne podatke bo Mirovni inštitut v skladu z zakonom uporabil le za namen, za katerega so bili posredovani.