Izjave za javnost

Pomanjkljiva nacionalna zakonodaja držav članic EU pušča na tisoče otrok brez državljanstva

Pomanjkljiva nacionalna zakonodaja držav članic EU pušča na tisoče otrok brez državljanstva

Mirovni inštitut , član Evropske mreže o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness – ENS), objavlja Študijo o Sloveniji »Ustaviti brezdržavljanskost otrok«. Študija je ena v seriji poročil, pripravljenih v podporo kampanji ENS »Nihče od evropskih otrok ne bi smel biti brez državljanstva« (“None of Europe’s Children should be Stateless”). Brezdržavljanskost v slovenskem prostoru ni prepoznana kot problem. Vendar pa, v primerjavi z relevantnimi mednarodnopravnimi standardi, v slovenski zakonodaji obstajajo določene vrzeli, zaradi katerih le-ta ne nudi popolne zaščite otrok pred apatridnostjo. Poročilo tudi ugotavlja, da primeri apatridnosti v Sloveniji niso ustrezno prepoznani.

Poročilo ‘Ustaviti brezdržavljanskost otrok – Študija o Sloveniji’

Poročilo Mirovnega inštituta prispeva k vseevropski kampanji in novemu mednarodnemu poročilu, ki ga je 21. septembra objavila Evropska mreža o brezdržavljanskosti. Poročilo razkriva, da na tisoče otrok odrašča brez osnovne zaščite, ki bi jo pridobili s pravico do državljanstva. Razlog se nahaja v pomanjkljivih nacionalnih zakonodajah držav članic EU, ki urejajo postopke za registracijo rojstev.

Poročilo »Nihče od evropskih otrok ne bi smel biti brez državljanstva« (No Child Should Be Left Stateless) temelji na obsežni analizi zakonodajnih okvirov v vseh 47 državah Sveta Evrope, podrobno navaja zaskrbljujoč niz problemov in predlaga vrsto priporočil, namenjenih za oblikovanje ukrepov, ki naslavljajo – in ne nazadnje tudi zaustavijo – pojav otroštva brez državljanstva v Evropi.

Poročilo ENS je na voljo na spletni stani http://www.statelessness.eu

Evropska mreža o brezdržavljanskosti, v katero je povezanih več kot 50 civilno-družbenih organizacij iz vse Evrope, pričenja z novo kampanjo: »Nihče od evropskih otrok ne bi smel biti brez državljanstva« z namenom ozaveščanja in spodbujanje pozitivnih rešitev tega problema. Chris Nash, direktor Evropske mreže o brezdržavljanskosti, je ob objavi poročila dejal: »Otrok se ne odloči, da bo brez državljanstva. Vsak od otrok mora pripadati skupnosti. Apatridnost otrok še naprej obstaja, saj evropske države ne zagotovijo, da bi vsi otroci, rojeni znotraj evropskih meja ali staršem z evropskim državljanstvom, pridobili državljanstvo. Nezmožnost pridobiti katerokoli državljanstvo ima za otroka lahko velike posledice in pomeni hudo kršitev njihovih človekovih pravic

no child should be statelessNils Muižnieks, komisar Sveta Evrope za človekove pravice, podpira poročilo kot pomemben prispevek k reševanj tega problema in je v ta namen dejal: »Apatridnost otrok povečuje njihovo ranljivost in ustvarja hude kršitve človekovih pravic, kot so trgovina z ljudmi, prisilno delo in spolno izkoriščanje, ter tudi nezakonite posvojitve. Otroci brez državljanstva se pogosto srečujejo s številnimi medsebojno povezanimi oblikami marginalizacije. Vendar kot to poročilo pokaže, je brezdržavljanskost lahko rešljiv problem, v primeru, da bodo vlade, regionalni akterje, organi Združenih narodov za človekove pravice, agencije Združenih narodov in civilna družba stopile skupaj ter razvile in podprle strategije k ukrepanju za rešitev tega pojava enkrat za vselej.«

Dodatne informacije:

Katarina Vučko, Mirovni inštitut, na 01 234 77 20 ali katarina.vucko@mirovni-institut.si ali direktor ENS Chris Nash na 0044 (0) 20 7354 9631 ali e-chris.nash@statelessness.eu ali info@statelessness.eu.