Nihče od evropskih otrok ne bi smel biti brez državljanstva

Evropska mreža o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness – ENS) si prizadeva za zaustavitev pojava apatridnosti otrok v Evropi. Ta cilj je tudi v središču kampanje UNHCR #belong, usmerjeni h globalni zaustavitvi apatridnosti do leta 2024. Za uresničitev pravice otrok do državljanstva v Evropi pa je potrebno ta pojav in izzive bolje razumeti. Za naslovitev izzivov je potrebno sodelovanje deležnikov z različnih področij, ki morajo prepoznati in medsebojno deliti primere dobre prakse.

Primerjalna raziskava in zagovorništvo je centralna aktivnost kampanje ENS ‘Nihče od evropskih otrok ne bi smel biti brez državljanstva’ (“None of Europe’s Children should be Stateless”), ki je bila pričeta na svetovni dan otroka, 20. novembra 2014. ENS je zagotovil sredstva za izvedbo raziskave v osmih evropskih državah – Albaniji, Estoniji, Italiji, Latviji, Makedoniji, Poljski, Romuniji in Sloveniji. Raziskava bo v izbranih državah preučila prisotnost/odsotnost, vsebino in implementacijo zakonskih varovalk za preprečevanje apatridnosti otrok na nacionalni ravni. Ugotovitve raziskave bodo predstavljene na regijski konferenci o pravici otrok do državljanstva, ki bo potekala junija 2015. Ugotovitve bodo pripomogle k zagovorništvu tako na nacionalni kot regionalni ravni – za izboljšanje dostopa do državljanstva za apatridne otroke.Financerji:

European Network on Statelessness