Novice

Populizem in emocionalno komuniciranje

Populizem in emocionalno komuniciranje

ecpr 1

Na konferenci Evropskega združenja za politološko raziskovanje, ki je letos potekala v Wroclawu na Poljskem, 3.-7. septembra 2019, je Mojca Pajnik predstavila referat »Ethno-nationalist and Anti-gender Populism in Slovenia«, v katerem je analizirala populizem kot součinkovanje etno-nacionalizma in diskurza proti teoriji spola. Daniel Thiele, partner pri raziskavi »Politični in medijski populizem: ‘begunska kriza’ v Sloveniji in Avstriji« pa je v referatu »Emotional Framing in Right-Wing Populist Communication on Twitter. A German Dictionary-Based Measurement« pokazal, kako se v komuniciranju političnih strank prvine populizma povezujejo z emocionalnim govorom na družbenem omrežju Twitter.