Novice

Posodobljen Indeks o brezdržavljanskosti za Slovenijo (Statelessness Index)

Posodobljen Indeks o brezdržavljanskosti za Slovenijo (Statelessness Index)

Danes objavljamo posodobljen Indeks o brezdržavljanskosti – Statelessness Index – za SlovenijoStatelessness Index je orodje, ki ga je razvila Evropska mreža o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness). Omogoča primerjalno analizo zakonodaje, politik in praks evropskih držav na področju preprečevanja in zmanjševanja brezdržavljanskosti. Trenutno Indeks vključuje podatke za 27 evropskih držav.

Indeks za Slovenijo prinaša analizo šestih področij skozi več kot 25 različnih kategorij.

Posodobljeni indeks za Slovenijo ne kaže posebnega napredka pri naslavljanju pomanjkljivosti v zakonodaji, politikah in praksah na področju brezdržavljanskosti. Slovenija še vedno ni ratificirala Konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961. Prav tako Slovenija nima posebnega mehanizma za ugotavljanje brezdržavljanskosti in podelitev zaščite v skladu z mednarodnim pravom. Pomanjkljivosti ostajajo na področju preprečevanja arbitrarnega odvzema prostosti ljudem brez državljanstva. Slovenski zakon o državljanstvu vsebuje nekatere določbe, ki preprečujejo brezdržavljanskost, vendar pa je pridobitev državljanstva otrok, rojenih v Sloveniji, ki bi sicer ostali brez državljanstva, odvisna od statusa staršev, ki morajo biti tudi sami brez državljanstva ali pa so neznani.