Indeks brezdržavljanskosti

Medtem ko so posamezne raziskave preučile tematska vprašanja, povezana z brezdržavljanskostjo v posameznih evropskih državah, v celotni regiji ni orodij, ki bi omogočala primerjalno analizo. Opisi zakonov in politik so koristni za lažje razumevanje, kako veljajo režimi za osebe brez državljanstva in preprečevanje le-tega; in v zadnjih letih je bilo razvito le majhno število baz podatkov, ki primerjajo prizadevanja držav za reševanje vprašanj brezdržavljanskosti (npr. EUDO). Vendar sta njihov obseg in globina omejena. Celovit, zanesljiv in ažuren indeks, ki bi olajšal primerjavo med tem, kako različne evropske države ščitijo pred brezdržavljanskostjo in se odzivajo nanje, do sedaj ni obstajal.

Projekt namerava odpraviti to vrzel z razvojem indeksa brezdržavljanskosti, ki bo v prvi vrsti služil kot vir za izvajanje zagovorništva članom Evropske mreže o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness – ENS), širši civilni družb, vladam, raziskovalcem in medijem, da lahko hitro razumejo, katera področja prava in politik države lahko izboljšajo in režime katerih držav lahko obravnavajo kot primere dobre prakse pri reševanju brezdržavljanskosti.

Začetno razvojno fazo indeksa brezdržavljanskosti  je ENS zaključila konec leta 2016 in je vključevala pregled obstoječe literature in baz podatkov, posvetovanje s člani ENS, svetovalnim odborom in strokovno referenčno skupino, razvoj kazalcev indeksa, vprašalnika in sistema ocenjevanja ter majhen pilotni projekt s tremi organizacijami, članicami ENS, v Veliki Britaniji, Srbiji in na Irskem.

Ta projekt je naslednja faza, kjer podatke zbirajo člani ENS, kot eden od članov tudi Mirovni inštitut, in strokovnjaki, ki delujejo v evropskih državah. Izdelano je bilo interaktivno spletno mesto za gostovanje indeksa, indeks sam pa je bil objavljen v zadnjem četrtletju leta 2017. V letih 2018 in 2019 je bil indeks posodobljen z novimi podatki in nadalje razvit in obogaten z novimi kazalniki.Financerji:

Evropska mreža o brezdržavljanskosti