Pravni vidiki pravice do zbiranja

Pravni vidiki pravice do zbiranja

Pravica do zbiranja je urejena v 42. členu Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj.

Pripravili smo kratek pregled pravnih vidikov uresničevanja te pravice. Gradivo je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji. Projekt financira NEF-Mreža evropskih fundacij (Program Civitates).

Pravni vidiki pravice do zbiranja