Novice

Predstavitev modela varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija v Črni gori

Predstavitev modela varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija v Črni gori

Z namenom pregledne in podrobne predstavitve samoregulacijskega modela varuha pri RTV Slovenija je Mirovni inštitut pripravil gradivo z opisom začetkov in formalnih podlag za delovanje varuha ter položaja, načina dela, obveznosti in pristojnosti varuha pri RTV Slovenija.

V okviru projekta o krepitvi spoštovanja etičnih standardov v medijih v Črni gori in spoštovanja etičnih medijev med državljani, ki ga Inštitut za medije Črne gore izvaja v sodelovanju z Mirovnim inštitutom iz Ljubljane in Mrežo za etično novinarstvo iz Londona, sta varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski in raziskovalka pri Mirovnem inštitutu Brankica Petković v Podgorici predstavili samoregulacijski model varuha, ki v okviru RTV Slovenija deluje že več kot deset let.

Delovanje varuha sta predstavili vodstvu Radiotelevizije Črna gora, vodstvu direktorata za medije pri Ministrstvu za kulturo Črne gore ter vodstvu regionalnega projekta o reformi javnih radiotelevizij, ki ima sedež v Črni gori. O formalnih, organizacijskih in praktičnih vidikih delovanja varuha sta govorili tudi z donedavnim vodstvom Radiotelevizije Črna gora in članom sveta tega medija, čigava odstavitev je bila predmet protestov domače in mednarodne strokovne javnosti.

Model varuha v okviru javne radiotelevizije je bila tema tudi tribune za strokovno in splošno javnost, na kateri sta Ilinka Todorovski in Brankica Petković odgovarjali na številna vprašanja. Črnogorski dnevni list Vijesti je objavil blog Ilinke Todorovski »Varuh med dvema ognjema«.

Izmenjava znanj in izkušenj je potekala v času, ko je v Črni gori pripravljen osnutek novega zakona o RTCG, ki prvič v sistem upravljanja in delovanja te javne radiotelevizije vključuje institut ombudsmana (varuha). Predviden je tudi vzvratni obisk predstavnikov RTCG v Sloveniji.

Z namenom pregledne in podrobne predstavitve samoregulacijskega modela varuha pri RTV Slovenija je Mirovni inštitut pripravil gradivo z opisom začetkov in formalnih podlag za delovanje varuha ter položaja, načina dela, obveznosti in pristojnosti varuha pri RTV Slovenija. Gradivo vključuje tudi prevod pravilnika o delovanju varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija v črnogorski jezik.  Gradivo je dostopno tukaj.

Ilinka Todorovski in Brankica Petković na sestanku z vodstvom RT Črna gora. Foto: RTČG

Ilinka Todorovski in Brankica Petković na sestanku z vodstvom RT Črna gora. Foto: RTČG