RESPEKT – Za dvig etičnih standardov v medijih in zaupanja državljanov v medije v Črni gori

Projekt si prizadeva za boljše in bolj poenoteno razumevanje in spoštovanje etike v medijih v Črni gori. Namen je seznanjati in spodbuditi glavne akterje v medijih in javni sferi v Črni gori o tem, kaj so temelji novinarske in medijske etike ter kako lahko v praksi zaživijo standardi iz etičnega kodeksa ter prispevajo h kakovosti in zaupanju v medije.

Še posebej pa bo projekt skozi javne dogodke in različne formate publiciranja in dialoga odpiral javni prostor za razpravo o etiki medijev in kodeksu, ter spodbujal izmenjavo izkušenj z novinarji in eksperti iz drgih držav v regiji in širši Evropi. Vključeval bo tudi študente novinarstva v Črni gori ter jih podpiral pri doseganju praktičnega znanja in angažiranju v javni razpravi o etiki medijev.Partnerji:

  • Vodja projekta: Inštitut za medije Črne gore
  • Partner: Mreža za etično novinarstvo (VB),  Mirovni inštitut

Financerji:

  • Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
  • Ministrstvo za javno upravo Črne gore