Novice

Predstavitev projekta o promociji enakosti spolov na Radiu Študent

Predstavitev projekta o promociji enakosti spolov na Radiu Študent

V oddaji Unikompleks na Radiu Študent so tokrat spregovorili o družboslovnih projektih, ki jih izvajajo Univerza v Ljubljani in razni raziskovalni inštituti ter sofinancira Evropska unija. Obravnavali so projekte, ki se navezujejo na temo spola, manjšin ali beguncev, pri tem pa jih je zanimalo,  kako poteka pridobivanje evropskih sredstev, kako potekajo sami projekti, koliko je pri tem prisoten birokratski aparat in ali so izvedeni projekti prinesli izboljšave na ciljnih področjih. Eden od predstavljenih projektov je bil tudi  Promocija enakosti spolov v dohodkih iz dela za zmanjšanje razlik v pokojninah, revščine in socialne izključenosti. Projekt se je začel izvajati 3. novembra leta 2014, zaključil pa 29. aprila 2016, o njem pa so se pogovarjali z vodilno raziskovalko projekta, Majdo Hrženjak.

Intervju lahko poslušate tukaj.