Novice

Pregled modelov javnih RTV v Jugovzhodni Evropi

Pregled modelov javnih RTV v Jugovzhodni Evropi

V okviru regionalnega projekta Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi je Mirovni inštitut v sodelovanju s partnerskimi organizacijami pripravil regionalni komparativni pregled modelov financiranja in upravljanja z javnim radiotelevizijami v devetih državah Jugovzhodne Evrope: Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem in Madžarskem, v Kosovu, Makedoniji, Srbiji in Sloveniji.

Regionalni pregled je objavljen v angleškem jeziku na spletni strani projekta.

Oktobra 2016 pa je v okviru istega projekta nastal regionalni pregled položaja in vloge urednikov pri varovanju integritete medijev v šestih državah Jugovzhodne Evrope. Tudi ta publikacija je dostopna v angleškem jeziku na spletni strani projekta.

Objavljen je tudi manifest, ki ob zaključku štiriletnega projekta povzema glavna sporočila projekta in zahteve za reforme medijske politike v državah v regiji.