Novice

Prispevek Lane Zdravković na seminarju ‘Identity of Europe’ v Dubrovniku

Prispevek Lane Zdravković na seminarju ‘Identity of Europe’ v Dubrovniku

Dr. Lana Zdravković se je že peto leto zapored udeležila mednarodnega znanstvenega seminarja »Identity of Europe” na Inter University Center v Dubrovniku, ki je letos avgusta potekal na temo “War, Politics, and Ideology«. Predstavila je prispevek »Eshatologija svetega Pavla kot poskus ponovne iznajdbe upanja v emancipatorni politiki v času konca«, v katerem je tematizirala tradicijo eshatoloških teoretizacij radikalne politično-filozofske misli, ki jo je zaznati predvsem med post-marksističnimi filozofi (W. Benjamin, J. Taubes, G. Agamben, S. Žižek, A. Badiou). Skupno vsem omenjenim avtorjem (ne glede na očitne in manj očitne ideološke razlike in odklone) ni le da premišljujejo o svetu skozi eshatološko optiko, temveč tudi da sedanje stanje apokalipse razumejo in razlagajo kot terminalni stadij globaliziranega kapitalizma. S pomočjo apokaliptičnega mišljenja kličejo k radikalni revolucionarni transformaciji sodobne civilizacije, v kateri dominira liberalni Zahod s svojimi koncepti demokracije, pravne države in parlamentarizma in ki je uokvirjen s kapitalističnim načinom proizvodnje. Še posebej zato, ker Zahod te postulate kot najboljše in celo edine možne načine oblikovanja družbe s kulturno hegemonijo, ekonomskim izsiljevanjem in nazadnje tudi z nenehnimi vojnami vsiljuje celotnemu svetu. Ob tem je na omenjene avtorje zaznati vpliv C. Schmitta in njegove slovite teze iz Politične teologije, da so vsi najbolj pomembni koncepti moderne doktrine države pravzaprav sekularizirani teološki koncepti. Kot osrednja figura sodobne politične teologije in filozofije zgodovine se pri omenjenih avtorjih tako pogosto znajde figura sv. Pavla, še posebej njegovi koncepti mesijanskega časa, zagonetnega pojma katéchon ali egalitarne univerzalnosti onkraj zakona. Deluje, da se v situaciji, ko se je izčrpal emancipatorni potencial konceptov, ki bi lahko ponudili konstrukcijo nekega političnega nadaljevanja v času konca, najradikalnejši politični misleci premikajo na efemerno onkraj-politično področje, kjer politično upanje gradijo na teoloških konceptih. Prispevek prinaša pregled najpomembnejših in najaktualnejših eshatoloških teoretizacij radikalne politično-filozofske misli, ter nakaže na to kakšno politično dinamiko, implikacije in posledice takšne teoretizacije lahko vzpostavijo.

Foto: Waltraud Meints-Stender

Foto: Waltraud Meints-Stender