Znanstveni dosežek v letu 2013

Znanstveni dosežek v letu 2013

Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovje pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS je prepoznal delo dr. Žive Humer kot enega izjemnih znanstvenih dosežkov v letu 2013. Gre za znanstveni članek “I only have to ask him and he does it”… Active fatherhood and (perceptions of) the division of family labour in Slovenia, ki je nastal v soavtorstvu z dr. Alenko Švab in je objavljen v Journal of Comparative Family Studies. Avtorici bosta delo, v katerem analizirata spremembe v spolni delitvi dela in novejši fenomen aktivnega očetovstva v Sloveniji, predstavili s krajšim predavanjem na dogodku Odlični v znanosti 2013, ki bo 15. oktobra 2014 ob 12h na Fakulteti za družbene vede UL. Poleg tega je v pripravi tudi zbornik dosežkov v tiskani in elektronski obliki.