dr. Živa Humer

raziskovalka

Če želimo presegati obstoječe neenakosti med spoli, mora enakost spolov naslavljati in vključevati vse, tako ženske kot moške, različne potrebe in specifične situacije posameznic in posameznikov.
– Živa Humer o enakosti spolovŽiva Humer, roj. 1977 v Ljubljani, je leta 2002 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Za diplomsko nalogo je prejela fakultetno Prešernovo priznanje. Leta 2004 je na Central European University v Budimpešti magistrirala na programu Študije spolov. Istega leta je nadaljevala podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede in oktobra 2009 doktorirala z disertacijo Etika skrbi, spol in družina: procesi relokacije skrbi med zasebno in javno sfero. V središču doktorske disertacije so procesi relokacije skrbi in skrbstvenih praks v družinskem življenju med spoloma in med zasebno in javno sfero, pri čemer je poudarek na skrbi za otroke in domačem delu.

Na Mirovnem inštitutu je začela delovati že v času dodiplomskega študija, tj. od leta 1996. Tako organizacijsko kot vsebinsko sodeluje pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Raziskovalno se ukvarja predvsem s študijami spolov, politikami enakosti spolov in socialnimi politikami.

SICRIS

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija