dr. Živa Humer

raziskovalka

Če želimo presegati obstoječe neenakosti med spoli, mora enakost spolov naslavljati in vključevati vse, tako ženske kot moške, različne potrebe in specifične situacije posameznic in posameznikov.
– Živa Humer o enakosti spolovŽiva Humer, roj. 1977 v Ljubljani, je leta 2002 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Za diplomsko nalogo je prejela fakultetno Prešernovo priznanje. Leta 2004 je na Central European University v Budimpešti magistrirala na programu Študije spolov. Istega leta je nadaljevala podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede in oktobra 2009 doktorirala z disertacijo Etika skrbi, spol in družina: procesi relokacije skrbi med zasebno in javno sfero. V središču doktorske disertacije so procesi relokacije skrbi in skrbstvenih praks v družinskem življenju med spoloma in med zasebno in javno sfero, pri čemer je poudarek na skrbi za otroke in domačem delu.

Na Mirovnem inštitutu je začela delovati že v času dodiplomskega študija, tj. od leta 1996. Tako organizacijsko kot vsebinsko sodeluje pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Raziskovalno se ukvarja predvsem s študijami spolov, politikami enakosti spolov in socialnimi politikami.

SICRIS

Bibliografija

Izbrana bibliografija

  • Hrženjak, Majda, Humer, Živa. Družbena delitev skrbstvenega dela : preizkusni kamen socialne pravičnosti in politik enakosti spolov. V: Tašner, Veronika (ur.), Lesar, Irena (ur.), Antić, Milica G. (ur.), Hlebec, Valentina (ur.), Pušnik, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 179-191.
  • Rener, Tanja, Humer, Živa, Žakelj, Tjaša, Vezovnik, Andreja, Švab, Alenka. Novo očetovstvo v Sloveniji, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, cop. 2008. 240 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-235-339-1. [COBISS.SI-ID 241659904]
  • Humer, Živa. Skrbstvene aktivnosti moških v družinskem življenju. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2007, letn. 23, št. 56, str. 75-89. [COBISS.SI-ID 26989917]
  • Humer, Živa. Novi očetje med skrbstvenim in domačim delom. Teor. praksa, jan.-apr. 2007, letn. 44, št. 1/2, str. 159-172. [COBISS.SI-ID 26125405]
  • Humer, Živa. Europeanization and the equal opportunities policy in Slovenia. V: Fábián, Katalin (ur.). Globalization : perspectives from Central and Eastern Europe, (Contemporary studies in economic and financial analysis, 89). Amsterdam (etc.): Elsevier, 2007, str. 305-326. [COBISS.SI-ID 583021]
  • Hrženjak Majda, Humer, Živa, Kuhar, Roman. Fostering caring masculinities: Slovenian National Report. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2006.
  • Humer, Živa. Tracing the Act on equal opportunities for women and men – the case of Slovenia. V: Sevenhuijsen, Selma (ur.), Švab, Alenka (ur.). The Heart of the matter: the contribution of the ethic of care to social policy in some new EU member states. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2004, str. 123-146.
  • Humer, Živa. Care, justice and equality. An ethic of care and the Act on equal opportunities for women and men (the case of Slovenia) : M.A. Thesis. Budapest, 2004.
  • Humer, Živa, Sušnik, Mojca. Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti. Medijska preža, nov. 2004, št. 20-21, str. 47-48.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija