Novice

Problematika ekonomskih neenakosti žensk v okviru javne razprave o pokojninski reformi

Problematika ekonomskih neenakosti žensk v okviru javne razprave o pokojninski reformi

Majda Hrženjak bo 30. septembra na seji Strokovnega sveta za enakost spolov na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavila problematiko ekonomskih neenakosti žensk v okviru javne razprave o pokojninski reformi.

Slovenija beleži eno najvišjih stopenj revščine starejših žensk v EU – leta 2013 je Slovenija na lestvici ekonomske neenakosti po spolu v starosti (primerjava stopnje revščine žensk s stopnjo revščine moških pri starosti 75+) zasedala drugo mesto v EU, takoj za Litvo. V letu 2015 je stopnja tveganja revščine za populacijo 65+ za moške dosegala manj kot 11%, za ženske pa skoraj 22%. To pomeni, da imamo dva problema: ekonomsko neenakost med moškimi in ženskami ter zelo velik delež starejših revnih žensk in to kljub temu, da se Slovenija od 60-ih let prejšnjega stoletja ponašala z enim najvišjih odstotkov za polni delovni čas in kontinuirano zaposlenih žensk v EU.