Feminizacija migracij, seksualno delo in izkoriščanje: trgovanje z ženskami in prostitucija

Cilj projekta (v sofinanciranju Austrian Science and Research Liaison) je ugotavljati presečišča prostitucije, trgovanja z ljudmi in migracij na primeru štirih držav: Avstrije, Hrvaške, Slovenije in Srbije z vpeljavo interdisciplinarnih metod.Izvedba

V okviru projekta je bila izvedena mednarodna delavnica.
Dodatne informacije

Partnerji:

  • Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Avstrija)
  • Institut za migracije i narodnosti (Hrvaška)
  • Anti Trafficking Center (Srbija)
  • Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi (Slovenija)

Financerji:

  • Austrian Science and Research Liaison Offices, Vienna
  • East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)