Nacionalna fokusna točka Agencije Evropske unije za temeljne pravice

FRA je leta 2007 z uredbo št. 168/2007 ustanovil Svet EU. Agencija je nastala kot nadgradnja Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC) in je njegova pravna naslednica.

Cilj Agencije je ustreznim institucijam, organom, uradom in agencijam Skupnosti ter njenim državam članicam v zvezi z izvajanjem prava Skupnosti na področju temeljnih pravic zagotoviti pomoč in strokovno znanje v podporo polnemu spoštovanju temeljnih pravic pri sprejemanju ukrepov ali oblikovanju poteka dejavnosti v okviru njihovih pristojnosti. Naloge Agencije vključujejo med ostalim: zbiranje informacij in podatkov, opravljanje raziskav in analiz; svetovanje institucijam EU in državah članicah; sodelovanje s civilno družbo in ozaveščanje.

Pomemben del delovanja FRA je Evropska informacijska mreža o rasizmu in ksenofobiji (RAXEN). Namen mreže je zbiranje podatkov in informacij o obsegu in razvoju fenomenov in manifestacij rasizma in ksenofobije na nacionalni in evropski ravni, predvsem s pomočjo nacionalnih fokusnih točk, ki v tesnem sodelovanju z FRA zbirajo, koordinirajo in razširjajo nacionalne in EU informacije.

Nacionalna fokusna točka za Slovenijo od junija 2004 deluje pri Mirovnem inštitutu.

Na tem mestu Vas pozivamo k sprotnemu dostavljanju vaših poročil in informacij (tudi o primerih dobre prakse), za katere menite, da bi sodile v poročila in študije, ki jih pripravljamo za FRA. Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujemo!

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon
Sodelavci na projektu: Katarina Vučko, Mateja Zobarič, Tomaž Trplan, Jelka Zorn, Saša Panić, Jasminka Dedić, Majda Hrženjak in Roman KuharIzvedba

Koordinator projekta:

2004 – 2006 Tomaž Trplan
2006 – 2007 Saša Panić
2007 – Neža Kogovšek

Rezultati

National Annual Report 2005 – Slovenia (2005 Data Collection – RAXEN National Report – National Focal Point for Slovenia) (pdf, 526kB)
National Annual Report 2004 – Slovenia (2004 Data Collection – RAXEN National Report – National Focal Point for Slovenia) (pdf, 783kB)
Roma in Public Education – Slovenia (2004, RAXEN, National Focal Point for Slovenia) (pdf, 478kB)

Objavljeno z dovoljenjem Nacionalne fokusne točke Agencije Evropske unije za temeljne pravice.

Financerji:

European Union agency for Fundamental Rights (FRA)