Evropska mreža pravnih strokovnjakov na področju nediskriminacije

Cilj projekta je Evropski komisiji zagotavljati informacije o pravnih, zakonodajnih in političnih dogodkih v povezavi z diskriminacijo v državah članicah.Rezultati

Letno poročilo in hitra poročila, na voljo na http://www.non-discrimination.net/.

Partnerji:

Human European Consultancy (koordinator)

Financerji:

Evropska komisija