Vzpostavitev in spremljanje mednarodno primerljivih kazalcev o trgovini z ljudmi

Projekt analizira obstoječe prakse in politike na področju trgovanja z ljudmi za namene seksualnega izkoriščanja in ugotavlja povezave med trgovanjem in prostitucijo v Sloveniji in izbranih državah EU ter Srednje, Vzhodne Evrope in Balkana. Namen študije je evalvirati obstoječe prakse in politike s področja trgovanja z ljudmi in prostitucije v mednarodnem prostoru in na podlagi analiz oblikovati in definirati kazalce za spremljanje različnih oblik trgovanja z ljudmi. Projekt analizira in primerja pravne mehanizme v Sloveniji in nekaterih drugih državah, analizira obstoječe nacionalne programe, oblikovane kot strategije »preprečevanja trgovanja z ljudmi« in ugotavlja razsežnosti implementacij v praksi. Nadalje prinaša pregled programov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju trgovanja z ljudmi, in ugotavlja (ne)implementacijo tem prostitucije in trgovanja z ljudmi v šolskih izobraževalnih programih. Pomembni del projekta predstavlja tudi analiza sodnih spisov, ki so povezani s trgovanjem z ljudmi in prostitucijo v zadnjih petih letih v Sloveniji, na podlagi katere bodo v okviru projekta vzpostavljeni indikatorji za spremljanje sodnih praks s področja trgovanja z ljudmi.

Vojda projekta: Mojca Pajnik
Sodelavka na projektu: Urška KavčičFinancerji:

Ministrstvo RS za zunanje zadeve