Družinski in socialni konteksti življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji ter predlogi usmeritev politike za istospolno usmerjene

Namen projekta je raziskati družinske in socialne kontekste, v katerih živijo istospolno usmerjeni. Analiza bo zajemala življenjske stile, partnerska in družinska razmerja (tako znotraj družin orientacije (starši gejev in lezbijk) kot istospolnih družin) ter formalne mreže, ki jih vzpostavljajo istospolno usmerjeni z različnimi institucijami v družbi. Na tej podlagi bomo oblikovali predloge usmeritev politike za istospolno usmerjene.

Cilji raziskave so:

  1. Izvesti empirično raziskavo načinov življenja istospolno usmerjenih ter identificirati probleme, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju tako na neformalni kot formalni ravni;
  2. Oblikovati predloge usmeritev politike za istospolno usmerjene (preprečevanje socialne izključenosti te populacije ter izboljšanje kvalitete življenja);
  3. Ponuditi dobljene rezultate za politiko proti homofobiji, predvsem na področju šolskega sistema oziroma izobraževanja;
  4. Dobljene rezultate predstaviti različnim zainteresiranim javnostim (vladnim in nevladnim organizacijam ter znanstveno akademski javnosti);
  5. Krepitev civilne družbe (z identifikacijo problemov bo bolj jasno, kje lahko nevladne organizacije nudijo pomoč).

Pričakovani rezultati imajo pomen tako za delovanje državnih organov (oblikovanje politik za zaščito istospolno usmerjenih, preprečevanje diskriminacije ter vzgojo za tolerantnost) kot za splošno blaginjo državljanov in državljank (zagotavljanje človekovih pravic, preprečevanje socialne izključenosti ter zagotavljanje boljše kakovosti življenja).

Vodja projekta: Alenka Švab
Sodelavec na projektu: Roman KuharFinancerji:

  • Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve