Homofobija v šolah v Vzhodni Evropi

V juniju 2009 je parlament v Litvi obravnaval predlog zakona o Zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja. Med drugim zakon predvideva prepoved govora o homoseksualnosti v šolah, s katerim so posnemali razvpito klavzulo 28, sprejeto leta 1988 v Veliki Britaniji. Leta 2009 je Evropska komisija za socialno pravičnost izjavila, da je hrvaški program spolne vzgoje TeenStar diskriminatoren, saj reproducira predsodke in stereotipe ter uči učence, da so istospolna partnerstva deviantna.
Vodja projekta: Roman Kuhar
Sodelavci na projektu: Simon Maljevac, Judit Takács, Mojca Frelih in Jasna Babić
To sta le dva nedavna primera nelagodja, kadar se o homoseksualnosti razpravlja v šolskih okoljih. Toda kako pogosto šole sploh obravnavajo temo homoseksualnosti? Ne pogosto, zatrjuje peščica raziskovalnih poročil na to temo. Niti med poukom, kot navaja kanadska študija, kjer kanadski srednješolski dijaki vsakodnevno uporabljajo žaljivko “peder”, s katero napadajo in žalijo svoje sošolce. Zdi se, da se o homoseksualnosti le občasno razpravlja med poukom, pa še takrat ne brez zadržka ali neugodja, medtem ko se kakršna koli razprava o eni ali celo več (verjetnih) “drugih” spolnih identitetah še vedno razume kot promocijo in ne kot standard ter tako pričakovan del izobraževalnega procesa. Zato je ključnega pomena za učitelje in druge, da opredelijo svoje vrzeli v znanju, in se soočijo s svojim nelagodjem, ki ohranja molk o določenih temah.
Glavni namen mednarodnega seminarja je bil pregled o tem, kako je homoseksualnost obravnavana v (osnovnih in srednjih) šolah v Vzhodni Evropi, kakšno je stanje GLBT učencev / dijakov v teh šolah in na kakšen način učitelji obravnavajo GLBT na delovnem mestu, v šolah.
Organizacijo seminarja “Homofobija v šolah v Vzhodni Evropi” je omogočil East East: Partnership Beyond Borders Program (OSF). Seminar je potekal v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta “Državljani v različnosti”, ki ga financira Evropska komisija. Seminar je organiziral Mirovni inštitut (Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Ljubljana) v sodelovanju z Oddelkom za sociologijo Filozofske fakultete (Univerza v Ljubljani), GLBT nevladno organizacijo Legebitra (Ljubljana) in Zavodom za sociologijo (Madžarska akademija znanosti, Budimpešta).Program & abstrakti
EvalvacijaFOTO GALERIJA


Financerji:

  • East East Beyond Borders Program (Open Society Foundations)
  • Evropska komisija