IGIV – Smernice za implementacijo intersekciolnalnega pristopa v preventivnih programih proti mladostniškemu nasilju

Z uporabo koncepta intersekcionalnosti v projektu analiziramo, razvijamo, preizkušamo in promoviramo kontekstualno specifične preventivne programe proti mladostniškemu nasilju.Partnerji:

Dissens, Berlin,Germany EuroCircle, Marseille, France BB Share, Umbria,  Italy Männerberatung, Graz, Austria

Financerji:

Program Socrates – Vseživljenjsko učenje