IOM – Povpraševanje po seksualnih storitvah: Perspektive o trgovanju z ljudmi in prostituciji v Sloveniji

Projekt je del iniciative IOM (International Organization for Migration) in se osredotoča na proučevanje povpraševanje po seksualnih storitvah v Sloveniji, na Madžarskem, Poljskem in na Slovaškem. Raziskava prinaša premik od običajnega tematiziranja trgovanja z ljudmi in prostitucije s strani “ponudbe” in osvetljuje povpraševanje, na podlagi tematiziranja perspektive spola, z vključevanjem, denimo, vprašanja odgovornosti ipd. Raziskava je uporabila kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod: analize intervjujev in stališč anketirancev, vključenih v raziskavo javnega mnenja. Osrednji del študije so analize intervjujev, ki smo jih opravili v obdobju od maja do avgusta 2006 s klienti, uporabniki seksualnih storitev, ženskami, ki delajo v prostituciji, in zvodniki ter lastniki nočnih klubov. Intervjuje smo opravili tudi z eksperti, vladnimi predstavniki, ki se ukvarjajo s politikami prostitucije in trgovanja z ljudmi, akterji iz nevladnega sektorja in drugimi strokovnjaki. Študija vključuje analizo dosedanjih raziskav v Sloveniji, razpravo o zakonskem urejanju prostitucije in trgovanja z ljudmi, osrednja pozornost pa je namenjena analizi intervjujev, s poudarkom na tematiziranju povpraševanja po seksualnih storitvah. Raziskava med drugim prinaša tudi premislek o razmerju med fenomeni prostitucije in trgovanja z ljudmi in, na podlagi analiz, prinaša nekatera priporočila za urejanje politik na tem področju.

Vojda projekta: Mojca Pajnik
Sodelavka na projektu: Urška Kavčič