Reforma državnih v javne televizije v državah v traniziciji in vloga in položaj javnega rtv servisa v Sloveniji

V okviru projekta pripravimo dokumentarni film (dokončan v letu 2000, februarja 2001 predvajan na RTV Slovenija, tekom 2001 tudi v drugih državah), omizja, mednarodno strokovno srečanje, tematsko rubriko v biltenu Medijsko preža in knjigo v zbirki Media Watch (vse to v letu 2001 in 2002) o reformi državnih v javne televizije na primerih osmih televizij v jugovzhodni Evropi in v državah srednje in vzhodne Evrope, kandidatk za članstvo v Evropski uniji (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Srbija, Madžarska, Poljska in Češka in Slovenija). Osredotočamo se na pozitivne in negativne značilnosti transformacije državnih v televizij v teh tranzicijskih dražavah, predstavitev izkušenj in težav, s katerimi se srečujejo v posameznih državah pri transformaciji državnih televizij v javni servis. Posebna pozornost je namenjena problemom nove zakonske ureditve položaja javnega radio-televizijskega servisa v razmerju do zasebnih radijskih in televizijskih postaj (komercialnih in nekomercialnih), problemom privatizacije in odprodaje nekaterih kanalov državnih televizij, modelom upravljanja in javnega nadzora nad upravljanjem z nacionalno televizijo, primerom cenzure in političnih pritiskov, primerom reorganizacije in racionalizacije osebja in programov, primerom komercializacije in tabloidizacije programov, primerom samoregulacije in (ne)sprejetih pravil poklicne etike, primerom ustvarjanja večjezičnih programov itn.
V dokumentarnem filmu, na strokovnih srečanjih in v publikacijah nastopajo ključni akterji reform državnih televizij, direktorji in uredniki, predstavniki upravnih svetov in odborov, neodvisni medijski izvedenci in analitiki, predstavniki vlad in parlamentov, ki predstavijo svojo oceno uspeha reform in predlagajo primerno politiko za uspešnejši potek transformacije državnih v javne televizije v predmetnih državah.
Vodja projekta: Kaja Jakopič in Aleksandra Banjanac Lubej
Sodelavci na projektu: Marko Milosavljevič in Sandra Bašić-Hrvatin


Rezultati

Financerji: