Kukavičja jajca – Učenje tehnik za reševanje problemov mladih

Namen projekta je ponuditi možnost mladim iz Jugoslavije in Slovenije, da spoznajo metode medkulturnega učenja, učenja strpnosti in nenasilja, učenja soočanja s stereotipi in predsodki. Udeleženci so se učili alternativnih načinov izražanja lastne identitete in težav, s katerimi se soočajo v svojih ožjih in širših okoljih. Delali so v sproščenem vzdušju in skozi delavnice spoznavali drug drugega, se učili različnih načinov komunikacije, se soočali s konflikti, izražali čustva in občutke.Izvedba

Projekt se je odvijal v več fazah:
1. pridobivanje udeležencev iz Slovenije in Jugoslavije (10. februar – 10. marec 2002);
2. pripravljalni sestanek organizatorjev v Kostanjevici ob Krki (27.-29. marec 2002);
3. delo z mladimi z uporabo kreativnih metod (risanje, gledališče, video, ples, fotografija, itd.), (10. marec – 1. maj 2002);
4. delo v skupinah in delavnice v Ankaranu (1. – 6. maj 2002);
5. predstavitev projekta širši javnosti: prispevek k ozaveščanju o problemih mladih (6. maj 2002).

Evalvacija projekta (.doc, v ang. jeziku)

Partnerji:

  • Center za pomoč mladim
  • skupina REKOS z Mirovnega inštituta
  • skupina Hajde da (Beograd)

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)