Ob sotočju pravic

Namen projekta je vzpostaviti mednarodno sodelovanje s partnerji, aktivisti s področja nekdanje Jugoslavije za aktivno delovanje na področju človekovih pravic in svoboščin.Izvedba

Projekt je razdeljen v dve fazi:
1. Udeleženci in predavatelji so na delavnicah v Brežicah razpravljali o različnih vidikih razumevanja človekovih pravic. Na osnovi pridobljenih znanj so se nekateri udeleženci povezali v skupino, ki bo delala v drugi fazi projekta.
2. Skupina bo v prihodnje delovala v smeri spodbujanja sodelovanja NVO v različnih državah. Spodbujala bo tudi mirovniške akcije v regiji in pri tem nastopala v vlogi facilitatorja med sprtima stranema v skupnosti, nudila pomoč lokalnim NVO in spodbujala mrežno sodelovanje organizacij, ki se pri svojem delu osredotočajo na vprašanja človekovih pravic. Pilotni projekt bo potekal na Kosovu. V prihodnje je pričakovati, da se bodo aktivnosti skupine razširile na različna področja na Balkanu.

dr. Toni Kuzmanić: O razpadu Jugoslavije i mirovništvu (doc., v hr. jeziku)
dr. Sašo Gazdić: Civilna služba (.doc, v hr. jeziku)

Partnerji:

  • Mladinski center Brežice
  • Centar za mirovne studije (Zagreb)