Uporaba perspektive etike skrbi v socialni politiki (nadaljevalna delavnica)

Na mednarodni delavnici so udeleženke razpravljale o načinih aplikacije metode Trace kot orodja za analizo dokumentov s področja socialne politike. Razprava se je osredotočala na izmenjavo izkušenj pri uporabi metode za analizo dokumentov s področja družinske politike, politike človeških virov in politike enakih možnosti v izbranih državah, članicah za vstop v EU: Estoniji, Sloveniji, na Madžarskem in Slovaškem.

Dvodnevna delavnica je bila namenjena predstavitvam analiziranih besedil in vsebinski razpravi, na podlagi katere so udeleženke pripravile končna besedila za knjižno objavo.

Vodja projekta: Alenka ŠvabIzvedba

Rezultati

Besedila so izšla v zbirki Politike Symposion (urednica Mojca Pajnik). Knjigo z naslovom The Heart of the Matter: The Contribution of the Ethic of Care to Social Policy in Some New EU Member States sta uredili Selma Sevenhuijsen in Alenka Švab, 2004.

Partnerji:

Univerza v Utrechtu, Nizozemska (prof. dr. Selma Sevenhuijsen)

Financerji:

East East Program: Partnership Beyond Borders (OSI)