LGBT družine: Nova manjšina?

Namen mednarodnega seminarja »Istospolne družine – nova manjšina?« je  bil dvojen: v konferenčnem delu seminarja smo pregledali in primerjali  obstoječe kvantitativne in kvalitativne raziskave o različnih vidikih vsakdanjega življenja glbt-družin v Evropi, s posebnim poudarkom na  novih članicah EU. Drugi namen seminarja je bil v vzpostavitvi razprave  o pravnem in socialnem položaju istospolnih družin in v izmenjavi dobrih  praks na področju večjega vključevanja istospolnih družin v družbo.

Vodja projekta: Roman Kuhar
Sodelavke na projektu: Judit Takács, Mojca Frelih in Jasna BabićRezultati

Evalvacija.doc

16. oktober 2009, Center Evropa
GLBT_1.jpg

17. oktober 2009, City Hotel
GLBT_2.jpg

Partnerji:

  • Inštitut za sociologijo,  Madžarska akademija znanosti
  • ILGA Europe, Belgija
  • DIC Legebitra

Financerji:

East East: Partnership Beyond Borders Program (OSI)