Mediji in manjšine

Program Mediji in manjšine vključuje raziskovalne, zagovorniške in izobraževalne dejavnosti, ki imajo za namen izboljšanje dostopa manjšinskih skupin v Sloveniji do medijev in izboljšanje medijskih praks pri poročanju o manjšinah.Rezultati

 • 6. 4. 2011: Okrogla miza v Ljubljani o mehanizmih za izboljšanje predstavljanja in vključevanja manjšinskih skupnosti v sistem javne radiotevizije in celotni medijski sistem (projekt MEM).
 • 27.-28. 5. 2011: Udeležba skupine novinarjev RTV-Slovenija ter predstavnikov italijanske, romske in bošnjaške skupnosti v Sloveniji na evropski konferenci "Preklopimo na raznoličnost 2011" v Hagu, kjer je več sto udeležencev iz Evrope in ZDA razpravljalo o možnostih za boljšo uporabo medijev v prid družbenemu vključevanju manjšinskih skupnosti (projekt MEM).
 • 30. 11.-1. 12. 2011: Sodelovanje na posvetu o vključevanju Romov v slovensko družbo s pomočjo medijev v okviru srečanja evropskih organizacij, vključenih v Platformo za medkulturno Evropo, v Ljubljani.
 • Izid in distribucija priročnika za manjšinske skupnosti in aktiviste "Kulturna raznolikost v medijih"(projekt MEM), 2011.
 • Analiza nove oddaje Radia Slovenija o življenju priseljencev v Sloveniji in objava članka o tej temi v reviji Medijska preža (december 2011).
 • Februar-maj 2012: izvedba 6 delavnic za aktiviste iz bošnjaške, hrvaške, črnogorske,
  makedonske in srbske skupnosti v okviru projekta Bošnjaške kulturne zveze za zagon in
  vzdrževanje skupne spletne informacijske platforme sokultura.si.
 • 26.-27. marec 2012: prispevek in udeležba na regionalnem simpoziju “Boj proti sovražnem
  govoru v Evropi” v okviru Centra za pluralizem in svobodo medijev, ki deluje pri Evropskem
  univerzitetnem inštitutu v Firencah.

Partnerji:

 • Bošnjaška kulturna zveza,
 • Zveza zvez kulturnih društev narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji
 • Zveza Romov Slovenije

Financerji:

Open Society Foundations